CPE i PFRON wraz z ZUS oraz uczelniami będą kształcić specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją

CPE i PFRON wraz z ZUS oraz uczelniami będą kształcić specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy Źródło: cpe
Centrum Projektów Europejskich (CPE) podpisało 28 grudnia br. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pt. Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. „Projekt ma charakter ogólnopolski i strategiczny, z punktu widzenia ustawowych zadań PFRON i ZUS oraz wpisuje się w założenia Planu Premiera Morawieckiego” – podkreślono w komunikacie.

– Centrum Projektów Europejskich od 9 lat wspiera rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi a wizja poprawy dostępu do rehabilitacji w Polsce stawia ten projekt wśród najważniejszych, jeśli chodzi o korzyści społeczne. Będziemy dalej rozwijać sieć współpracy z partnerami z Europy oraz angażować świat nauki, aby nasi beneficjenci mieli dostęp do jak najlepszych praktyk, wiedzy i wartościowych doświadczeń – powiedział dr Leszek Buller, dyrektor CPE. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa (CPE pełni rolę Instytucji Pośredniczącej). Wartość projektu to ponad 6,3 mln zł, dofinansowanie z EFS wynosi ponad 6 mln zł.

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a współpracują z nim:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Uniwersytet Warszawski,
  • Uniwersytet Wrocławski,
  • Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. – niemiecka instytucja zabezpieczenia wypadkowego.

Celem projektu jest wypracowanie modelu kształcenia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją oraz przetestowanie tego modelu na nowo utworzonym kierunku studiów podyplomowych. Nowy model ma pomóc zapewnić wykwalifikowaną kadrę, która będzie potrafiła skutecznie i całościowo zadbać o potrzeby osób wymagających rehabilitacji.

Zadaniem specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją będzie wspieranie potrzebujących w procesie rehabilitacji, zarówno medycznej, jak i psychologicznej, zawodowej oraz społecznej. Będzie on więc kompleksowo koordynować wszystkie działania rehabilitacyjne. Ważne jest, że uwzględni przy tym indywidualne potrzeby osoby rehabilitowanej oraz będzie wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty, które mają wspomagać aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością.

„Aby opracować model kształcenia oraz program studiów podyplomowych, które będą dostosowane do polskich warunków, lider i partnerzy projektu przeanalizowali potrzeby edukacyjne i kompetencyjne osób stanowiących grupę docelową tych studiów. Ustalili także zestaw niezbędnych kompetencji specjalistycznych, którymi będzie się musiał cechować absolwent tego kierunku. W projekcie wykorzystane zostaną doświadczenia niemieckiego systemu zabezpieczenia wypadkowego” – informuje CPE.

Źródło: CPE