NBP: Nasilają się sygnały osłabienia gospodarczego. Na plus już tylko konsumpcja i eksport

NBP: Nasilają się sygnały osłabienia gospodarczego. Na plus już tylko konsumpcja i eksport

Narodowy Bank Polski (fot. NBP.Flickr)
Narodowy Bank Polski podał dane dotyczące kondycji polskiej gospodarki za III kwartał 2019 roku. Przedstawiono także prognozy na najbliższe dwa lata. Widać pierwsze oznaki spowolnienia.

Narodowy Bank Polski przedstawił dane dotyczące polskiej gospodarki. Wynika z nich, że już niedługo możemy spodziewać się spowolnienia gospodarczego. Jedyna wartość, która wzrosła w ujęcie kwartalnym to spożycie publiczne. W ten sposób wyrażana jest m.in. konsumpcja gospodarstw domowych. Zanotowano wzrost z 3,4 do 5,6 kwartał do kwartału. Zdecydowanie najwyższy spadek zanotowano w kategorii nakłady „brutto na środki trwałe”. Wskaźnik ten, kwartał do kwartału spadł z poziomu 9,0 do 5,8. „Spowolnienie dynamiki nakładów brutto na środki trwałe w wyniku wyhamowania wzrostu inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz – w dalszym horyzoncie – inwestycji prywatnych”. – czytamy w analizie NBP.

Słabnący wzrost

Jednym z elementów, który najbardziej rzuca się w oczy w najnowszej analizie banku to prognoza wzrostu PKB do 2021 roku. Wskaźnik, który w 2018 roku wyniósł 5,1 proc., w tym to już 4,3 proc. Na rok 2020 bank przewiduje, że wzrost spadnie poniżej poziomu 4 proc. Za 2020 rok ma on wynieść 3,6, a w 2021 już tylko 3,3 proc.

PKB rok do roku

Głównym czynnikiem, który jest wskazywany przez NBP, jako ten, który będzie miął najbardziej pozytywny wpływ na wzrost PKB, w najbliższych latach jest konsumpcja. To spożycie prywatne i spożycie publiczne, będą się utrzymywać przez kolejne dwa lata na podobnym poziomie, który utrzymywać się będzie na poziomie około 4 proc. W przypadku gospodarstw domowych będą to 4,5 w 2020 r. i 4,1 w 2021. W przypadku spożycia publicznego, w 2020 ma to być 4,2 a w 2021 r., 3,7 proc.

Wzrost inflacji

Inflacja rok do roku

Ważnym wskaźnikiem przedstawionym przez NBP jest również inflacja. Bank przedstawił podsumowanie kwartalne. Jak wynika z danych, największy wzrost osiągnęła inflacja cen żywności. W II kwartale było to 4,7 rok do roku, a już w III kwartale aż 6,7 proc. Wzrosła również inflacja bazowa. Ten wzrost był już niemal dużo mniej zauważalny. W ujęciu rok do roku, w II kwartale było to 1,8 proc., a w III kwartale 2,2 proc.

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / Narodowy Bank Polski
 5

Czytaj także