NIK skontroluje TVP. Zbada, jak nadawca zarządza finansami

NIK skontroluje TVP. Zbada, jak nadawca zarządza finansami

Prezes NIK Marian Banaś
Prezes NIK Marian Banaś Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła plan działań na bieżący rok wymieniając instytucje, które zostaną skontrolowane. Na liście znalazła się m.in. Telewizja Polska, a inspektorzy przyjrzą się sposobom, w jaki publiczny nadawca zarządza majątkiem i finansami.

„Wśród przewidzianych w planie pracy NIK na rok 2020 kontroli znajdą się m.in. badanie zarządzania majątkiem i finansami oraz dbałość organów administracji publicznej o podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych" – przekazała Najwyższa Izba Kontroli informując o planach na bieżący rok. Będzie to jedna z około 90 kontroli zaplanowanych na najbliższe miesiące.

Czym jeszcze zajmie się NIK?

Jak podkreśla NIK, najważniejszą kontrolą będzie jednak ta dotycząca budżetu państwa. Oprócz tego inspektorzy zajmą się tematem bezpieczeństwa, sprawdzając m.in. jakie działania podejmują organy administracji publicznej po to, by skutecznie wyeliminować z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców. Kontrola czeka również Siły Zbrojne RP, gdzie zbadany zostanie czas, w jaki osiągają one pełną gotowość mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych.

Instytucja przyjrzy się również finansom państwa, przeprowadzając dwie kontrole w  i sprawdzając m.in. wykonanie założeń polityki pieniężnej oraz sposób, w jaki NBP zarządzał swoimi finansami przez ostatnie pięć lat. „Wokół pensji niektórych pracowników NBP były kontrowersje. Temat kontroli obejmuje więc okres szerszy. Pozwoli przyjrzeć się funkcjonowaniu gospodarki finansowej naszego banku centralnego w perspektywie kilkuletniej” – przekazał NIK.

NIK reaguje również na wydarzenia bieżące, a w związku z pojawieniem się w Europie podjął decyzję o „natychmiastowym rozpoczęciu kontroli rozpoznawczej”. „NIK sprawdzi jak przygotowane jest państwo do działania w obliczu realnego zagrożenia epidemią. Kontrola obejmie wszystkie kluczowe elementy systemu ochrony przed tego rodzaju zagrożeniami a przeprowadzona zostanie w wytypowanych szpitalach, na lotniskach, w portach morskich, w jednostkach ratownictwa medycznego i stacjach SANEPID – zapowiada instytucja.

twitterCzytaj też:
TVP nielegalnie finansowała PiS? Adam Szłapka składa zawiadomienie do prokuratury

Źródło: WPROST.pl / NIK
 4

Czytaj także