Zwolnienia grupowe w Pekao wstrzymane. Powodem epidemia

Zwolnienia grupowe w Pekao wstrzymane. Powodem epidemia

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce zarząd Banku Pekao zdecydował o wstrzymaniu rozpoczęcia uzgodnionych ze związkami zawodowymi zwolnień grupowych – podał bank. Nadrzędnym priorytetem banku w tej sytuacji jest zapewnienie ciągłości wsparcia i obsługi klientów.

„Głównym celem wszystkich podejmowanych przez Bank Pekao w ostatnim czasie decyzji jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników Pekao. W banku działa sztab kryzysowy, do którego zadań należy bieżące monitorowanie sytuacji oraz koordynacja wszelkich podejmowanych działań” – czytamy w komunikacie.

„Konsekwentne działania w zakresie cyfrowej transformacji banku umożliwiają obecnie naszym klientom wykonywanie większości transakcji bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem aplikacji i strony internetowej. W celu zachęcenia klientów do skorzystania z dostępnych funkcjonalności bankowości elektronicznej, bank prowadzić będzie zintensyfikowane działania informacyjne zarówno w mediach, jak i swoich oddziałach” czytamy także.

Zmienia się sposób pracy oddziałów

Bank podał, że zmienia się również dotychczasowy sposób pracy oddziałów – placówki otwarte będą w nowych, skróconych godzinach. Bank wprowadził również limity osób jednocześnie przebywających w oddziale i zasadę, zgodnie z którą klienci muszą zachować pomiędzy sobą 1,5-metrowy odstęp. Do placówek dostarczone zostały również dodatkowe środki dezynfekujące, a zakres usług sprzątających został zwiększony. Do niezbędnego minimum została ograniczona liczba spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, a organizacja szkoleń i podróży służbowych została wstrzymana. Znacząca liczba pracowników jest kierowana do świadczenia pracy zdalnej.

Wstrzymane zwolnienia grupowe

„Ze względu na zaistniałą sytuację zarząd banku podjął również decyzję o wstrzymaniu rozpoczęcia uzgodnionych ze związkami zawodowymi zwolnień grupowych” – czytamy dalej.

Bank Pekao 12 marca poinformował, że zawarł porozumienie określające zasady zwolnień grupowych (w okresie od 13 marca do 31 października 2020 r.) z siedmioma działającymi w banku organizacjami związkowymi, w tym ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi. Zwolnienia obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 1 200 pracowników oraz w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 1 350 pracowników banku.

Pekao zapewnia również, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana i podejmowane będą kolejne działania, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania banku, podsumowano.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

Czytaj też:
NBP reaguje na koronawirus. Jest m.in. rekomendacja obniżki stóp procentowych