Rusza tarcza 5.0. Od dziś branża turystyczna może się ubiegać o wsparcie

Rusza tarcza 5.0. Od dziś branża turystyczna może się ubiegać o wsparcie

Plaża w Mielnie
Plaża w Mielnie / Źródło: Shutterstock / PhotoRK
Przedsiębiorcy turystyczni, których dotknęły skutki pandemii koronawirusa, mogą ubiegać się od dzisiaj do dodatkowe tzw. postojowe oraz trzymiesięczne zwolnienie ze składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 5.0. Wnioski można składać tylko na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wprowadza trzy formy wsparcia udzielanego przez ZUS przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej: świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS.

Świadczenie postojowe

Prawo do świadczenia postojowego (w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę) uzyskują przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni co najmniej od 1 kwietnia 2020 r. i odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19. Prawa to mają także ci, których działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Świadczenie to przysługuje nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli wcześniej zostało wypłacone, nie przysługuje ponownie.

„Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego będzie przysługiwało przedsiębiorcom, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest: transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków” – czytamy w komunikacie.

Tarcza 5.0. – co trzeba zrobić?

Warunkiem uzyskania świadczenia jest uzyskanie przychodu z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższego co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. oraz wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego (co najmniej jedno świadczenie). Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości, co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007.

Kto może skorzystać z tarczy 5.0?

  • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  • deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.
  • wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.

Koszt tarczy turystycznej szacowany jest na 700 mln zł, przy czym kwota na zwolnienia z ZUS i postojowe dla branży turystycznej i estradowej szacowana jest na 400 mln zł.

Czytaj też:
MRiPS: W ramach tarcz antykryzysowych na rynek trafiły blisko 143 mld zł

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także