„Mój Prąd”. Co należy wiedzieć o programie dopłat na fotowoltaikę w 2021 roku

„Mój Prąd”. Co należy wiedzieć o programie dopłat na fotowoltaikę w 2021 roku

Fotowoltaika
Fotowoltaika / Źródło: Materiały prasowe
Program „Mój prąd” ma na celu zwiększenie zainteresowania fotowoltaiką. Budżet w trzecim naborze wniosków jest niższy niż w poprzednich edycjach. Zainteresowani nie powinni więc odkładać tego na ostatnią chwilę.

1 lipca 2021 roku ruszył trzeci nabór wniosków o dopłaty w ramach programu „Mój prąd”. W obecnej edycji, która potrwa do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania budżetu, beneficjenci otrzymają mniejsze dofinansowanie niż w poprzednich latach. Do tej pory mogli liczyć na 5 tys. zł do instalacji fotowoltaicznej, zaś w obecnym rozdaniu będzie to nie więcej niż 3 tys. zł.

Dwa poprzednie nabory cieszyły się bardzo dużą popularnością. Drugi nabór wniosków, ze względu na bardzo duże zainteresowanie zakończył się szybciej niż planowano i to pomimo tego, że budżet zwiększono aż o 100 mln zł.

Program nie jest skierowany do firm, a jedynie osób fizycznych, które chcą mieć własną przydomową instalację fotowoltaiczną. Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie będzie dofinansowywana.

Jakie są koszty kwalifikowane w programie Mój Prąd 3.0? Na co można wydać dotację?

Koszty kwalifikowane będą stanowić wydatki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Zalicza się do nich m.in. panele fotowoltaiczne, mikroinwertery, okablowanie, urządzenia do montażu i robocizna. Urządzenia wchodzące w skład dofinansowywanej instalacji muszą być montowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Wszystkie te koszty muszą zostać poniesione od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Wsparcie zostanie więc przyznane również na instalacje, które już są wykonane.

Wnioski w programie Mój Prąd wyłącznie elektronicznie

Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na formularzu właściwym dla danego naboru w ramach Programu i właściwym dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji.

Wniosek elektroniczny wypełniony w GWD musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego(profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). Odrzucenie wniosku na etapie oceny według kryteriów dostępu oraz na etapie kryteriów jakościowych nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru na podstawie nowo składanego wniosku.

Budżet programu „Mój prąd”

Program „Mój Prąd” jest finansowany ze środków unijnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który go koordynuje, w trzecim naborze ma do rozdania 534 mln zł. Jeśli wszyscy beneficjenci otrzymają dofinansowanie w maksymalnej przewidzianej kwocie, pieniądze popłyną do 178 tys. uprawnionych.

Budżet w obu poprzednich naborach był wyższy, a i tak nie wszyscy chętni dostali pieniądze. Stąd zainteresowani nie powinni czekać do grudnia ze złożeniem wniosku.

Czytaj też:
Fotowoltaika nadal na topie. Praktyczny poradnik

Etapy rozpatrywania wniosku

 1. Rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW o zarejestrowaniu wniosku oraz jego numerze;
 2. ocena wniosku wg kryteriów dostępu wskazanych w programie;
 3. w przypadku wniosku niezgodnego z programem odrzucenie go z dalszego postępowania bez możliwości uzupełnienia;
 4. jeżeli to konieczne, wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu–sposób uzupełnienia wskazany jest w instrukcji wypełniania i składania wniosków, dostępnej na stronie www.mojprad.gov.pl
 5. ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu–po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów;
 6. ocena wniosku wg kryteriów jakościowych wskazanych w programie;
 7. jeżeli to konieczne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych –sposób uzupełnienia wskazany jest w instrukcji wypełniania i składania wniosków dostępnej na stronie www.mojprad.gov.pl;
 8. ponowna ocena wniosku wg kryteriów jakościowych –po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów;
 9. kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych;
 10. poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
 11. podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu przedsięwzięcia;
 12. zawiadomienie wnioskodawcy o przyznaniu dotacji;
 13. wypłata dofinansowania;
 14. zawiadomienie wnioskodawcy o wypłacie dofinansowania na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Terminy rozpatrywania wniosków. Jak długo trzeba czekać?

Czas rozpatrywania wniosku przez NFOŚIGW jest uzależniony od liczby wniosków o dofinansowanie. I tak, jeśli wpłynie:

 • ≤500 wniosków o dofinansowanie – do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku
 • 500 –1000 wniosków o dofinansowanie – do 45 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku
 • 1000 -1500wniosków o dofinansowanie – do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku
 • ≥ 1500 wniosków o dofinansowanie – do 75 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku

Wskazane powyżej terminy dotyczą jedynie wniosków prawidłowo złożonych nie wymagających jakiegokolwiek uzupełnienia. NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków w przypadku wpływu co najmniej 2 tys. wniosków w tygodniu.

Czytaj też:
Fotowoltaika mniej atrakcyjna. Czy nadal będą chętni na panele?

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także