Oszczędzasz na emeryturę i płacisz niższe podatki. Ostatnie dni, by załapać się na ulgę

Oszczędzasz na emeryturę i płacisz niższe podatki. Ostatnie dni, by załapać się na ulgę

Pieniądze w portfelu
Pieniądze w portfelu Źródło: Shutterstock / ASkwarczynski
To ostatni moment, by przygotować sobie grunt pod premię podatkową, z której będzie można skorzystać już za kilkanaście tygodni. Dzięki założeniu indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jego posiadacz może rozliczyć wpłaty na konto jako ulgę podat¬kową.

IKZE to jedno z narzędzi przewidzianych w III filarze emerytalnym. Poza tym, że umożliwia pomnożenie pieniędzy na emeryturę, to daje też korzyści „tu i teraz”, a konkretnie w momencie rozliczania się z podatku dochodowego. Składki na IKZE podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, więc zapłacimy niższy podatek. Aby skorzystać z tej preferencji, właściciel konta musi dokonać wpłaty w roku, który następnie będzie podlegał rozliczeniu. Aby składka mogła zostać odliczona od podatku dochodowego za 2021 rok, musi zostać zaksięgowana przez 31 grudnia tego roku. W tym celu trzeba złożyć dodatkowy formularz PIT-0 i wpi­sać kwotę wpłat za zakoń­czony rok.

Ile można zyskać na IKZE?

Wysokość odliczenia zależy od wpłaty w danym roku. Nie ma tu jednak pełnej dowolności: przewidziane są odgórne limity wpłat wyznaczone przez 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2021 roku jest to 6 310,80 zł. Przy wpłacie pełnej wysokości można odli­czyć ulgę w PIT w wyso­ko­ści:

1 072,84 zł –przy podatku wg skali progresywnej 17 proc.,
1 199,05 zł – przy podatku wg skali liniowej 19 proc.,
2 019,46 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32 proc.

Wyższe maksymalne limity wpłat przewidziano dla przedsiębiorców. Mogą wpłacić do 9 466,20 zł i w takiej sytuacji w PIT odliczą:

1 609,25 zł –przy podatku wg skali progresywnej 17 proc.,
1 798,58 zł – przy podatku wg skali liniowej 19 proc.,
3 029,18 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32 proc.

Co daje IKZE?

IKZE to jeden ze sposobów oszczędzania na emeryturę. IKZE może być prowadzone w formie depozytu bankowego, w firmoe jednostek funduszy inwestycyjnych, w formie rachunków inwestycyjnych lub emerytalnych. W przypadku IKZE w formie depozytu oprocentowanie jest znane z góry, ale nie będzie specjalnie konkurencyjne wobec lokat. Większy zysk daje IKZE oparte na funduszach inwestycyjnych.

Oferty IKZE różnią się między sobą, firmy mogą mieć pakiety bardziej i mniej agresywne, a także dostosowane do wielu właściciela. Jeśli to młody człowiek, to zarządzający może sobie pozwolić na bardziej agresywne inwestowanie. Bliżej emerytury właściciela portfel funduszy przechodzi na spokojną alokację. Nie da się jednoznacznie ocenić, która oferta jest najkorzystniejsza, bo to zależy od tego, co jest ważne dla konkretnego oszczędzającego. Jednych nie zniechęca ryzyko, inni są gotowi zarobić mniej, byle nie denerwować się wynikiem finansowym uzyskiwanym przez fundusz. Ty, co łączy wszystkie wspomniane typy kont jest możliwość odliczenia składki od podatku.

Poza tym, że IKZE pozwala na odliczanie podatku za każdy rok, w którym została wpłacona składka, daje też zastrzyk gotówki po ukończeniu 65. roku życia. Ta liczba ma znaczenie, bo dopiero po ukończeniu 65 lat właściciel konta może wypłacić pieniądze powiększone o zyski z potrąceniem 10 proc. zryczałtowanego PIT, a nie ze stawką 19 proc. Drugim warunkiem, który trzeba spełnić, by zapłacić niższy podatek, jest doko­na­nie wpłat na IKZE w co naj­mniej 5 dowol­nych latach kalen­da­rzo­wych.

Przy wypłacie nie jest potrącany podatek od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Jak można założyć IKZE?

IKZE w swojej ofercie mają niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych, biura maklerskie, zakłady ubezpieczeniowe i banki. Nie jesteśmy na lata przyspawani do instytucji, która zarządza naszym kontem. Zgromadzone środki można przenieść do innej instytucji, ale jeśli decyzja taka zostanie podjęta przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy, będzie się wiązała z dodatkową opłatą. Późniejsze przenoszenie jest już bezpłatne. Jedne osoba może mieć tylko jedno IKZE.

Mini­malna kwota wpłaty na IKZE to 100 zł, a maksymalna ustalana jest co roku. Wpłat można dokonywać raz do roku lub w krótszych odstępach czasu. Nie ma obowiązku dokonywania wpłat przez cały okres od założenia do ukończenia 65. roku życia, ale ze względu na potrącenia podatkowe warto zrobić to w co najmniej pięciu latach kalendarzowych.

Wypłata środków z IKZE

Wypłata zgromadzonego kapitału może nastąpić w 2 przypadkach:

  • po ukończeniu 65 lat, pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych
  • na wniosek osoby uprawnionej w przypadku śmierci posiadacza konta

Jeśli właściciel konta nie dożyje momentu wypłaty, zgromadzone pieniądze nie przepadną. Może on we wniosku wskazać osobę uprawnioną do zarządzania środkami na wypadek śmierci.

Wady IKZE

  • Przy wypłacaniu pieniędzy potrącony zostanie 10 proc. zryczałtowany podatek od zysków (trzeba spełnić wspomniane już warunki, czyli ukończyć 65. Rok życia i wpłacać pieniądze przez co najmniej 5 lat). To jednak mniej niż 19 proc. „typowego” podatku od zysków kapitałowych.
  • Dziedziczenie konta jest również objęte 10 proc. podatkiem.
  • Dla niektórych wadą będą ograniczenia w wysokości składki, jaką można zapłacić w roku kalendarzowym.

Czytaj też:
Głodowe emerytury. Wypadamy prawie najgorzej w międzynarodowym zestawieniu

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl