Każdy musi zadeklarować, czym ogrzewa dom. Do tej pory zrobiło to 1,5 mln osób

Każdy musi zadeklarować, czym ogrzewa dom. Do tej pory zrobiło to 1,5 mln osób

Dym z komina
Dym z komina Źródło: Shutterstock / stefanphotozemun
Już 1,5 mln właścicieli i zarządców nieruchomości złożyło deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin składania oświadczeń mija w lipcu.

Do 1 lipca 2022 roku właściciele budynków mają czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dotyczy to źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zainstalowane i uruchomione po tej dacie, to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Polacy nie chcą czekać na ostatnią chwilę: w sumie złożono 1,5 mln deklaracji, a tylko w ostatnich 14 dniach przybyło ich pół miliona. Poinformował o tym na Twitterze Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

twitter

Kto musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy źródeł ciepła nieprzekraczających 1 megawata, a więc o przydomowe kotłownie opalane węglem, gazem. Jeśli budynek jest ogrzewany za pomocą OZE – np. pompy ciepła, to również trzeba będzie to zgłosić. Dotyczy to również sytuacji, kiedy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach domów jednorodzinnych, zarządcach wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właścicielach czy zarządzających lokalami usługowymi i handlowymi.

Jak złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej i papierowej. W pierwszym przypadku należy wejść na stronę zone.gunb.gov.pl – niezbędny jest profil zaufany lub elektroniczny dowód osobisty. Z kolei wniosek papierowy zanosi się do urzędu (miasta/gminy) właściwego ze względu na lokalizację naszego budynku. Urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią informację do CEEB.

Kara za brak zgłoszenia budynku

Za brak deklaracji grozi grzywna w wysokości do 500 złotych, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może wynieść ona nawet do 5 tysięcy złotych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest elementem projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji ZONE, realizowanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Projekt rozłożony jest na kilka lat – do sierpnia 2023 r. Zaplanowano w nim e-usługi dla obywateli, w tym m.in. zamawianie przeglądów kominiarskich, inwentaryzacja budynków czy wpis do rejestru uprawnionych.

Czytaj też:
Urzędnicy sprawdzą, czym ogrzewasz dom. Ruszy spis źródeł ciepła

 2

Czytaj także