Mobbing w pracy. Co 4. Polka doświadczyła tego w pandemii

Mobbing w pracy. Co 4. Polka doświadczyła tego w pandemii

Mobbing
Mobbing Źródło: Pxhere
Ponad 22 proc. Polek twierdzi, że w czasie pandemii doświadczyło mobbingu w miejscu pracy - wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland. Wiemy, kogo najczęściej dotykał ten problem.

Z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland wynika, że 22,6 proc. Polek twierdzi, że w czasie pandemii doświadczyło mobbingu w miejscu pracy. 73,4 proc. ankietowanych deklaruje, że nie spotkało się z tym problemem, zaś 4 proc. badanych nie potrafiło zająć w tej sprawie stanowiska.

Badanie pokazuje, że mobbing w niemal równym stopniu występuje w trzech grupach wiekowych.

  • 23-25 lat – 25,4 proc.;
  • 36-55 lat – 22,7 proc.;
  • 18-22 lat – 22,2 proc.

Kogo dotyka problem mobbingu?

Najczęściej o mobbingu mówią kobiety zarabiające 5000-6999 zł netto – 32,8 proc. Warto podkreślić, że podobny odsetek (31,3 proc.) występuje u pań zarabiających mniej niż 1000 zł. Znacznie rzadziej problem ten dotyka Polki z dochodami powyżej 9000 zł (11,1 proc.).

Jak wygląda problem mobbingu, jeśli wziąć pod uwagę wykształcenie? W tym wypadku najczęściej wskazują go panie, które ukończyły edukację na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym (40 proc.). Niemal identyczny odsetek występuje u kobiet z wykształceniem średnim i wyższym (odpowiednio 22,7 proc. i 22,5 proc.). W przypadku Polek, które ukończyły szkołę zawodową było to 18,6 proc.

Jeśli chodzi o wielkość miejsca zamieszkania to na problem mobbingu najczęściej wskazywały respondentki z miejscowości liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (26,7 proc.).

Analizując natomiast wielkość firm, to o mobbingu najczęściej mówiły panie pracujące w organizacjach powyżej 250 osób (25,5 proc.). Niewiele mniejszy odsetek wystąpił w przedsiębiorstwach zatrudniających od 51 do 100 osób (23,5 proc.). Nieco rzadziej problem zgłaszały pracownice 10-osobowych lub mniejszych organizacji (17,7 proc.).

Nowe oblicze mobbingu

– Wyniki wskazują na to, że negatywne doświadczenia mają na swoim koncie głównie kobiety zajmujące wyższe stanowiska specjalistyczne. Zapewne w dużej mierze są to osoby wykonujące pracę umysłową. Chociaż nie pełnią one funkcji kierowniczych, to z uwagi na poziom stanowiska wiele się od nich oczekuje – komentuje wyniki badania cytowana przez Monday News Zofia Nowak z Hays Poland.

Katarzyna Zimińska z Adecco Group zwraca natomiast uwagę, że pandemia ukazała nowe oblicze mobbingu. Wiele pracujących zdalnie osób ma poczucie, że „nigdy” nie kończy swojego dnia pracy. Ciągłe przebywanie pod e-mailem czy telefonem może wytwarzać stres i poczucie, że musimy w każdej chwili reagować na wiadomości.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:
Praca zdalna w Polsce – w jakich branżach najłatwiej o zatrudnienie?