Patkowski: WIBOR powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami

Patkowski: WIBOR powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami

Piotr Patkowski
Piotr Patkowski Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski
WIBOR zostanie zastąpiony przez dwa wskaźniki. Zamiennik będzie kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego - poinformował wiceminister finansów w Sejmie.

WIBOR powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami: zamiennikiem, który będzie wyznaczany rozporządzeniem ministra finansów i będzie stosowany do umów kredytowych już zawartych oraz wskaźnikiem alternatywnym, który ma obejmować dopiero zawierane umowy kredytowe w przyszłości, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Komisja Nadzoru Finansowego, banki i GPW

– Ten zamiennik będzie wyznaczała Komisja Nadzoru Finansowego w porozumieniu z sektorem bankowym i także GPW Benchmark. Następnie opinię co do tego wydawał będzie Komitet Stabilności Finansowej, składający się z przedstawicieli NBP, KNF, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Ministerstwa Finansów – powiedział Patkowski w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów.

Jeżeli zostanie uzgodnione stanowisko, to na jego podstawie Ministerstwo Finansów wyda rozporządzenie, ustanawiające zamiennik wobec WIBOR. W przypadku gdyby taki zamiennik nie został wydany, projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców, który trafił właśnie do kilkudniowych konsultacji, zawiera odwołanie się do wskaźnika referencyjnego, ustalonego przez Narodowy Bank Polski (NBP), czyli wskaźnika Polonia.

Nowe zasady także dla starych kredytów

– Natomiast oprócz zamiennika WIBOR-u, zamiennik WIBOR będzie stosowany do umów kredytowych, które już są zawarte i są realizowane. Planowane jest także wydanie wskaźnika alternatywnego. Wskaźnik alternatywny w odróżnieniu od zamiennika ma z kolei obejmować dopiero zawierane umowy kredytowe w przyszłości – podkreślił Patkowski.

Wskazał, że obywa wskaźniki powinny zostać wydawane równolegle, żeby obejmować umowy już obowiązujące, jak i umowy przyszłe, z tym że wskaźnik alternatywny w przeciwieństwie do zamiennika WIBOR-u nie musi być wydawany drogą legislacyjną poprzez rozporządzenie ministra finansów. – To jest po prostu decyzja GPW Benchmark, wydawana w porozumieniu z sektorem – dodał.

Po wejściu w życie ustawy o wsparciu kredytobiorców, Ministerstwo Finansów razem z GPW Benchmark KNF i Komitetem Stabilności Finansowej zyska bardzo sprawne narzędzie, żeby zastąpić WIBOR, podkreślił. – To już nie będzie wymagało długich procedur ustawowych, to będziemy mogli robić rozporządzeniem. Już od lipca zyskamy taki bardzo mocny instrument wpływania na umowy kredytowe – dodał.

Czytaj też:
Premier zdradził, co może obowiązywać zamiast WIBOR-u. Czym jest Overnight Polonia?

Źródło: WPROST.pl / ISBNews