Blisko 2300 zł miesięcznie przez całe studia. Co zrobić, by otrzymać pieniądze?

Blisko 2300 zł miesięcznie przez całe studia. Co zrobić, by otrzymać pieniądze?

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Pixabay
Być może nie wszyscy mają świadomość, ale studenci uczelni wyższych mogą ubiegać się o stypendium z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 2280 zł miesięcznie przez całe studia. Sprawdźcie, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać stypendium. Czasu na złożenie wniosku jest już bardzo niewiele.

O stypendium z Ministerstwa Obrony Narodowej mogą ubiegać się studenci wszystkich uczelni wyższych, nie tylko wojskowych. Istotny jest w tym wypadku kierunek studiów. Opublikowana przez resort lista obejmuje blisko 70 kierunków, wśród nich m.in. finanse, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, obronność, administracja, prawo, robotyka, lotnictwo, farmacja, psychologia, fizyka, zdrowie publiczne, ale też dziennikarstwo.

Zainteresowani uzyskaniem stypendium powinni złożyć wniosek zawierający: imię i nazwisko kandydata, dane kontaktowe, obejmujące: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku określonym w załączniku do rozporządzenia, planowany termin ukończenia studiów, krótkie przedstawienie okoliczności sprawy oraz oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Minister Obrony Narodowej przyznaje kandydatowi stypendium na czas studiów, nie dłuższy jednak od czasu trwania studiów realizowanych zgodnie z programem. Stypendium wypłaca się miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który stypendium to przysługuje w formie bezgotówkowej na warunkach ustalonych w umowie. Miesięcznie student otrzyma 2280 zł, to 50 proc. uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową.

Wniosek o powołanie do służby wojskowej

Jak wspomniano, we wniosku o stypendium musi się znaleźć oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do służby wojskowej. Ma to związek z faktem, iż aby uzyskać stypendium trzeba również złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów), powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów), czy powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Zainteresowani otrzymaniem stypendium muszą się pospieszyć, gdyż termin składania wniosków upływa 31 sierpnia, czyli za trzy dni.

Czytaj też:
Zanieczyszczenie Odry. Żołnierze skierowani w rejon rzeki

Źródło: Money.pl
 1

Czytaj także