Ważna wskazówka dla frankowiczów z Getin Noble Banku. Zostały dwa dni na podjęcie działań

Ważna wskazówka dla frankowiczów z Getin Noble Banku. Zostały dwa dni na podjęcie działań

Oddział Getin Banku
Oddział Getin Banku Źródło: PAP / Szymon Łaszewski
W dniu 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ogłosił informację o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getin Noble Banku. Kredyty powiązane z kursem waluty obcej pozostają jednak w tym banku. Z informacji BFG wynika, że kredytobiorcy posiadający kredyty powiązane z kursem waluty obcej w Getin Noble Banku mają je spłacać nadal i nic się dla nich nie zmienia. Co oczywiście nie do końca jest prawdą, z uwagi na potencjalny wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na spory sądowe, a także coraz mocniej krystalizujące się widmo upadłości banku.
Adw. Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Co do zasady sprawy sądowe mogą toczyć się nadal, jednak w przypadku złożenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku o zawieszenie postępowania sąd będzie zobligowany do jego zawieszenia. Co więcej trudniej będzie odzyskać środki nadpłacone ponad kwotę faktycznie wypłaconego kredytu, a z formalnego punktu widzenia umowa cały czas trwa, co oznacza, że kredytobiorca musi nadal spłacać raty kredytu.

Zdecydowanie w najlepszej sytuacji są osoby, które jeszcze nie spłaciły kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, ponieważ w przypadku wydania wyroku ustalającego nieważność umowy, cały czas będą jeszcze dłużnikami banku. W gorszej sytuacji są natomiast osoby, które w spłatach przekroczyły kwotę faktycznie wypłaconego kredytu.

Źródło: Wprost
 0

Czytaj także