Niepołomice trzecią gminą w Polsce

Niepołomice trzecią gminą w Polsce

Roman Ptak, burmistrz Niepołomic
Roman Ptak, burmistrz Niepołomic Źródło: Materiały partnera
Poznaliśmy najlepsze gminy w Polsce w konkursie „Teraz Polska”. Niepołomice zajęły trzecie miejsce. To najlepszy wynik gminy w historii.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, opracowywany przez zespół prof. Eugeniusza Sobczaka, to konkurs inny niż wszystkie pozostałe, w których oceniane są samorządy. Przede wszystkim jest jednym z najstarszych – odbywa się już od 14 lat. Po drugie, i chyba najważniejsze, o miejscu gminy decydują wskaźniki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, które oceniane są przez zespół naukowców prof. Sobczaka. Przy opracowywaniu rankingu współpracują: sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Dlatego wyniki akurat tego konkursu są bardziej miarodajne niż innych i przez samorządy uważane za najbardziej prestiżowe.

Gminy były oceniane na podstawie aż 15 wskaźników GUS:

 • wydatki majątkowe inwestycyjne per capita;
 • wydatki na transport i łączność per capita;
 • odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie;
 • odsetek wydatków na transport i łączność;
 • odsetek dochodów własnych w budżecie;
 • liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców;
 • liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
 • liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
 • odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
 • napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
 • odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
 • liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
 • odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej;
 • odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej;
 • odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Na podstawie tych danych powstał ranking, który był podzielony na cztery kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Niepołomice znalazły się na trzecim miejscu wśród gmin miejsko-wiejskich. To awans o jedno miejsce względem 2021 roku.

„Każda nagroda zawsze cieszy, ale ta ze swojej istoty także zobowiązuje do jeszcze intensywniejszej pracy. To wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne, bo gmina została oceniona na podstawie realnych wskaźników GUS. Świadczy to o miarodajności wyników. Mimo wielu przeciwności staramy się od lat podnosić jakość życia mieszkańców. Dzięki temu jesteśmy jedną z nielicznych gmin, w których z roku na rok przybywa mieszkańców. Po prostu dobrze się u nas żyje – mówi Roman Ptak, burmistrz Niepołomic. – Nie spoczywamy jednak na laurach. Wiemy, jakim wyzwaniem będzie dla nas szalejący kryzys energetyczny. Dlatego myśląc o przyszłości rozpoczęliśmy inwestycje, które sprawią, że nasza gmina będzie samowystarczalna energetycznie”.

Nagrody wręczono w Sejmie podczas uroczystego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

„Cieszy mnie fakt, że już po raz czternasty możemy wspierać tę jakże ważną inicjatywę. Jestem pełen uznania dla konsekwentnej realizacji przez zespół prof. Eugeniusza Sobczaka działań mających na celu promocję samorządów, które najlepiej realizują swoje zadania i są liderami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Opracowanie rankingu klasyfikującego wszystkie polskie samorządy w oparciu o 15 różnych zmiennych GUS, obrazujących rozwój gospodarczy, to praca prawdziwie benedyktyńska” – mówił w Sejmie Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Źródło: Materiały Partnera
 0

Czytaj także