Departament Generalny kluczowy w działaniu NBP. Jakie są jego zadania?

Departament Generalny kluczowy w działaniu NBP. Jakie są jego zadania?

Kamila Sukiennik
Kamila Sukiennik Źródło:Narodowy Bank Polski
Strategicznymi procesami zachodzącymi w Narodowym Banku Polskim zarządza Departament Generalny. O jego zadaniach i sposobie pracy opowiada dyrektor Kamila Sukiennik.

Podstawą struktury Narodowego Banku Polskiego są departamenty, które realizują różne kluczowe zadania. Są wśród nich jednostki odpowiadające m.in. za cyberbezpieczeństwo, rozliczanie transakcji finansowych czy statystykę. Strategicznymi procesami zachodzącymi w NBP zarządza Departament Generalny, który jest odpowiedzialny za wdrożenie w życie decyzji Zarządu NBP i strategii banku. Jego rolą jest również zorganizowanie współpracy między wszystkimi innymi departamentami i zarządzanie bankiem jako instytucją.

To Departament Generalny odpowiada za podział zadań w NBP, obsługę prezydialną Zarządu NBP i RPP czy analizowanie metod organizacji i zarządzania bankami centralnymi. – Wiedza i obserwacja otoczenia międzynarodowego daje nam szerszą perspektywę i motywację do ciągłych udoskonaleń – tłumaczy dyrektor Kamila Sukiennik.

Jak działa Departament Generalny?

Dyrektor podkreśla, jak ogromne znaczenie w pracy departamentu ma kultura organizacyjna. – Nasz departament prowadzi sprawy protokołu i reprezentacji banku, a ten obszar jest nierozerwalnie skorelowany z kwintesencją zachowań ludzkich i ich decyzji – tłumaczy.

Sukiennik podkreśla, że kluczową rolę odgrywa dobra współpraca między departamentami, co przekłada się na efektywne zarządzanie bankiem jako instytucją. – To właśnie analiza procesów i ich ciągłe udoskonalanie, są kwintesencją pracy departamentu zarządzającego przepływem wiedzy między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w banku – wyjaśnia rolę podległej jej jednostki Kamila Sukiennik.

– Efektywne zarządzanie czasem poprzez planowane i systematyczne realizowanie zadań, pozwala na szybsze osiąganie celów, lepsze wykorzystanie swojego potencjału i koniec końców jest źródłem większej satysfakcji z pracy. Do zadań mojego departamentu, należy m.in. projektowanie zasad organizacji, zmian w strukturze organizacyjnej banku, podziale zadań pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi – podkreśla.

Źródło: WPROST.pl