Cyfryzacja procesu budowlanego. Niedługo ruszy nowe narzędzie

Cyfryzacja procesu budowlanego. Niedługo ruszy nowe narzędzie

Budowa bloku
Budowa bloku 
Od początku stycznia br. funkcjonuje Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego, a od kilku dni elektroniczny Dziennik Budowy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że niebawem ruszy kolejne narzędzie w ramach cyfryzacji procesu budowlanego.

– Połączenie narzędzi cyfrowych podnosi produktywność pracy na budowie i przyśpiesza finalny efekt tej pracy, a przy tym zmniejsza koszty. Wychodzimy zatem naprzeciw oczekiwaniom obywateli i branży. Projektujemy proste rozwiązania i udostępniamy je bezpłatnie – podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Resort rozwoju i technologii przypomina, że wraz z początkiem tego roku ruszyła Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB). To aplikacja, w której każdy właściciel lub zarządca dokonuje wpisów w zakresie m.in.

 • Informacji o obiekcie budowlanym.
 • Informacji o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego.
 • Informacji o przeprowadzanych kontrolach.
 • Ekspertyz i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego.
 • Robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania.
 • Katastrofy budowlanej.

System gromadzi i pozwala udostępniać kompleksowe dane o nieruchomości np. odpowiednim służbom. Aplikacja nie wymaga specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest bezpłatna wersja mobilna na smartfony. Od 2027 roku możliwość stosowania elektronicznej książki zostanie zastąpiona obowiązkiem.

Wśród najważniejszych korzyści dla właścicieli i zarządców nieruchomości, jakie daje c-KOB, ministerstwo wskazuje m.in. pełną kontolę nad aktualnością przeglądów, szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca, niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów, czy zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

Elektroniczny Dziennik Budowy

Od 27 stycznia br. w wersji elektronicznej dostępny jest również Dziennik Budowy (EDB). – Na placu budowy często występują trudne warunki pracy, więc aplikacja jest prosta w obsłudze i zawsze dostępna. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu i stałego dostępu do Internetu – podkreśla minister Buda.

Dziennik zakładany jest przez inwestora po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Ministerstwo zwraca uwagę, że cały system powstał przede wszystkim właśnie dla niego. – Inwestor, po uwierzytelnieniu poprzez usługę węzła krajowego i założeniu konta, w systemie może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy – informuje resort rozwoju i technologii.

Po otrzymaniu dziennika może dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego w systemie, a są nimi kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i upoważniony przedstawiciel inwestora. Od tego momentu mają oni dostęp do elektronicznego dziennika, co oznacza, że mogą dokonywać w nim wpisów. W szczególności dotyczy to kierownika budowy, który posiada dodatkowe uprawniania i jest tak naprawdę osobą prowadzącą w imieniu inwestora elektroniczny dziennik.

Niebawem nowe narzędzie

W połowie roku ma natomiast ruszyć System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB). Będzie to centralna platforma wymiany danych w obszarze budownictwa. – System, tak jak wszystkie pozostałe inicjatywy, realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego we współpracy z MRiT. Uruchomienie Systemu zaplanowaliśmy na koniec czerwca bieżącego roku. Projekt to nie tylko budowa narzędzia informatycznego – w ramach tej inicjatywy urzędy otrzymają dodatkowo sprzęt informatyczny i kompleksowe szkolenia oraz wsparcie – informuje szef resortu rozwoju i technologii.

Główne funkcjonalności SOPAB w jego I wersji obejmą:

 • Gromadzenie i udostępnianie urzędnikom informacji potrzebnych do wydawania decyzji.
 • Tworzenie historii sprawy i wymiana między organami.
 • Automatyczne generowanie raportów GUS i GUNB.
 • Prosty w obsłudze interfejs dopasowany do spraw z obszaru budownictwa.
 • Gotowe wzory pism.
 • Połączenie z innymi programami i systemami takimi jak EZD, RWDZ, e-Budownictwo.
 • Publiczne udostępnianie informacji o prowadzonych postępowaniach.

– Zakładany efekt to usprawnienie i ujednolicenie postępowań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego a także oszczędność czasu dla inwestorów oraz wdrożenie pełnej cyfryzacji w skali całego kraju – mówi Dorota Cabańska, Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czytaj też:
Budowa domu do 70 m kw. bez zezwolenia. Ministerstwo podaje, ile wpłynęło zgłoszeń
Czytaj też:
Rząd ograniczy hurtowe kupowanie mieszkań. Buda o tym, kto powinien się bać

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii