Budowa domu w 2023 roku po nowemu. Duże zmiany w prawie budowlanym

Budowa domu w 2023 roku po nowemu. Duże zmiany w prawie budowlanym

Budowa domu
Budowa domu Źródło: Fotolia / jy cessay
Wszystko wskazuje na to, że w roku 2023 czeka nas cała fala zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Wśród najważniejszych reform na pewno należy wyszczególnić ułatwioną procedurę budowy domu bez pozwolenia na budowę, likwidację obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wielowymiarową, postępującą cyfryzację.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii od dłuższego czasu zapowiadało rozszerzenie, funkcjonującej już teraz, uproszczonej procedury budowy domu o nowe przypadki, czego dało wyraz w najnowszym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Dom bez pozwolenia na budowę także powyżej 70 metrów

Przypomnijmy, że przed rokiem 2023, aby móc wybudować dom bez pozwolenia na budowę, metraż takiego budynku nie mógł przekroczyć 70 metrów kwadratowych. Od roku 2023, według projektu, będzie można wybudować dom jednorodzinny bez pozwolenia na budowę także wtedy, gdy będzie on przekraczał tą powierzchnię.

Konieczne będzie jednak przy tym zawiadomienie o rozpoczęciu użytkowania takiego budynku, a co za tym idzie potwierdzenie przez kierownika budowy gotowości do zamieszkania (jest to jednak, jak podkreślone zostało wprost w uzasadnieniu nowelizacji, czynność czysto techniczna), a także spełnienie dwóch wymogów: ograniczenia budynku do maksymalnie dwóch kondygnacji, a także przeznaczenia go na własne potrzeby mieszkaniowe.

Bardzo ważne jest przy tym to, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł w takiej sytuacji wnieść żadnego sprzeciwu do zgłoszenia takiej budowy – co na pewno, jeżeli oczywiście zmiany przejdą proces legislacyjny w takim kształcie, ułatwi i usprawni cały proces inwestycji budowlanej.

Likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Kolejna duża zmiana związana z prawem budowlanym, która obowiązywać ma już od roku 2023 to likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przypomnieć należy, że na chwilę obecną, gdy budynek jest użytkowany bez pozwolenia na użytkowanie to urząd może nałożyć na właściciela takiego budynku stosowne kary administracyjne. Taka zmiana, polegająca na likwidacji tej instytucji, pozwolić ma więc inwestorom na znacznie wcześniejsze i prostsze użytkowanie nowo wybudowanych budynków.

Postępująca cyfryzacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego zakłada szereg zmian wpisujących się w tendencje postępującej w ostatnich latach cyfryzacji. Od 2023 roku w postaci elektronicznej będzie można prowadzić m.in. książki obiektu budowlanego czy dziennik budowy (kolejno od 1 stycznia 2023 r. oraz 27 stycznia 2023 r.).

Dodatkowo uregulowany został funkcjonujący już portal e-Budownictwo, a więc platforma umożliwiająca załatwianie urzędowych spraw z zakresu branży budowlanej, na której na ten moment znajdziemy m.in. formularze dotyczące wybranych budowlanych procedur.

Pewną aktualizację dostał również system e-CRUB, a więc wyszukiwarka osób z uprawnieniami budowlanymi, w której informacje o zdobytych uprawnieniach mają w końcu znajdywać się automatycznie. Z cyfrowych nowości czekać ma nas jeszcze zmiana w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, której celem jest pozwolenie na elektroniczne uzgadnianie projektów budowlanych sporządzanych elektronicznie.

Baza Projektów Budowlanych

W postępującym duchu cyfryzacji mieści się również tak zwana Baza Projektów Budowlanych, a więc powstająca platforma, która usprawnić ma działanie urzędów. W Bazie Projektów Budowlanych znaleźć się mają projekty budowlane oraz ich poszczególne elementy składowe – oczywiście wszystkie w postaci cyfrowej. Nowelizacja zakłada, że każdy projekt budowlany ma mieć nadany swój indywidualny numer (umieszczony w Bazie Projektów Budowlanych).

Przy załączaniu wniosków, zgłoszeń czy zawiadomień inwestor nie będzie już więc musiał załączać całego projektu budowlanego, a tylko wspomnieć o indywidualnym numerze swojego projektu, po którym następnie organ rozpoznający sprawę będzie mógł uzyskać do niego elektroniczny wgląd.

Kierownik budowy będzie musiał robić zdjęcia budowy

W przeciwieństwie do wcześniej opisanych zmian, które, przynajmniej w teorii, mają znacznie uprościć proces budowy budynku w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo budowlane znalazł się też zapis, który jednej stronie tego procesu dodaje nowy obowiązek i w pewnym stopniu proces ten rozszerza.

Mowa tutaj o kierowniku budowy, który do prowadzonej dokumentacji budowy dołączać ma w przyszłości także całą dokumentację fotograficzną budowanego budynku. Obciążeni nowym obowiązkiem dodatkowo zostaną więc inżynierowie budowlani. Dla inwestorów zmiana ta wydaje się natomiast pozytywna, choć zaznaczyć należy, że póki co ten akurat zapis nowelizacji jest mało precyzyjny i zanim zacznie funkcjonować powinien ulec konkretyzacji.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Początkowo wszystkie opisane wyżej nowelizacje miały funkcjonować w polskim systemie prawnym już od 1 stycznia 2023 r. W rzeczywistości okazało się to jednak niemożliwe i od daty tej weszła w życie tylko część zmian. Patrząc jednak na obecne tempo prac nad prawem budowlanym widać, że ustawodawcy bardzo zależy, aby wszystkie nowe przepisy weszły w życie już w 2023 roku, co przynajmniej w części może cieszyć, bo jest wśród nich sporo ułatwień dla potencjalnych inwestorów budowlanych.

Czytaj też:
Konta mieszkaniowe nie skończą jak książeczki mieszkaniowe? Buda wyjaśnia
Czytaj też:
Zamieszkamy w dawnych biurowcach? Zmienią się przepisy, ale rachunek ekonomiczny może zabić takie projekty