Niemcy: eksport i import mocno w górę. Wiadomo, kto największym odbiorcą

Niemcy: eksport i import mocno w górę. Wiadomo, kto największym odbiorcą

Niemcy
Niemcy Źródło:Shutterstock
W lutym z RFN wyeksportowano towary i usługi o wartości 136,7 mld euro, zaś import sięgnął 120,7 mld euro. Do krajów Unii Europejskiej trafiły towary o wartości niemal 74 mld euro.

Z danych przedstawionych przez Federalny Urząd Statystyczny wynika, że w lutym z RFN wyeksportowano towary i usługi o wartości 136,7 mld euro. To wzrost o 4 proc. w ujęciu miesięcznym, zaś w ujęciu rok do roku wzrost o 7,6 proc. Z kolei import sięgnął 120,7 mld euro, co oznacza wzrost o 4,6 proc. miesiąc do miesiąca. Saldo handlu zagranicznego wykazało nadwyżkę w wysokości 16 mld euro (w lutym zeszłego roku było to 10,7 mld euro).

Niemcy wyeksportowały prawie 74 mld euro do krajów UE

Z danych, które przytacza „Rzeczpospolita" wynika, że w ujęciu wyrównanym sezonowo Niemcy wyeksportowały w lutym do krajów Unii Europejskiej towary o wartości 73,9 mld euro, natomiast zaimportowały z tych krajów towary o wartości 62,8 mld euro. W porównaniu ze styczniem eksport do krajów UE wzrósł o 2 proc., zaś import z tych krajów o 5,1 proc.

Wartość towarów wyeksportowanych do krajów strefy euro wyniosła 52,2 mld euro, co oznacza wzrost o 1,6 proc., zaś towarów importowanych stamtąd 41,7 mld euro, co z kolei oznacza wzrost o 3,3 proc. W lutym towary o wartości 21,7 mld euro zostały wyeksportowane do krajów UE nienależących do strefy euro, natomiast wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 21,1 mld euro.

Eksport i import poza UE

Eksport towarów do krajów spoza UE wyniósł w lutym br. 62,8 mld euro, podczas gdy import z tych krajów wyniósł 57,9 mld euro w ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo. W porównaniu ze styczniem br. eksport do krajów trzecich wzrósł o 6,6 proc., a import z tych krajów o 4 proc. Większość niemieckiego eksportu trafiła w lutym br. do Stanów Zjednoczonych (eksport wzrósł do 14 mld euro). Na dalszych miejscach są Chiny (8,5 mld euro) i Wielka Brytania (6,3 mld euro).

Najwięcej importu pochodziło w lutym z Chińskiej Republiki Ludowej (sprowadzono stamtąd towary o wartości 13,6 mld euro). Import z USA sięgnął 7,6 mld euro, zaś z Wielkiej Brytanii 3,1 mld euro.

Czytaj też:
Odbudowa Ukrainy. Niemcy dostali propozycję
Czytaj też:
Niemiecka gospodarka w 2023 r. Nie będzie tak źle jak się spodziewano?

Źródło: Rzeczpospolita