14. emerytura na stałe. Jest podpis prezydenta

14. emerytura na stałe. Jest podpis prezydenta

Emeryci
Emeryci Źródło: Shutterstock
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą na stałe 14. emeryturę. Wysokość dodatku będzie uzależniona od wysokości świadczenia głównego, czyli renty bądź emerytury.

Kancelaria Prezydenta poinformowała dziś o podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, zwanego potocznie 14. emeryturą.

14. emerytura na stałe

To oznacza, że „czternastka" będzie świadczeniem stałym, podczas gdy do tej pory był to dodatek jednorazowy.

Kancelaria Prezydenta przypomina w komunikacie, że wysokość 14. emerytury będzie uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego (emerytury, renty). I tak wysokość świadczenia będzie równa:

  • kwocie najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacane dodatkowe świadczenie (aktualnie 1588,44 zł) – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2900 zł;
  • kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

Ustawa zakłada, że jeżeli kwota "czternastki" będzie po pomniejszeniu mniejsza niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane.

Kancelaria Prezydenta zwraca uwagę, że w ustawie wprowadzono rozwiązanie na podstawie, którego Rada Ministrów będzie mogła określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno­‑gospodarczą oraz stan finansów publicznych. Rozporządzenie to będzie mogło być wydane w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku.

Kiedy wypłaty?

14. emerytura będzie wypłacana z urzędu przez właściwe organy wypłacające świadczenie główne, na podstawie decyzji, w terminie wypłaty świadczenia głównego, w miesiącu określonym przez Radę Ministrów (na podstawie przepisów wydanych do 31 października danego rok).

Czytaj też:
Wyższe emerytury od lipca. Kolejna podwyżka dla seniorów
Czytaj też:
Jest oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy. Dwa mieszkania, działka, kredyt

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP