Przybywa cudzoziemców pracujących w Polsce. Pochodzą z ponad 150 państw

Przybywa cudzoziemców pracujących w Polsce. Pochodzą z ponad 150 państw

Budowa
Budowa Źródło:Shutterstock
Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce pod koniec 2022 roku wyniosła ponad milion - podał GUS. To o ponad 27 proc. więcej niż na początku zeszłego roku. Pochodzili oni z ponad 150 państw. Najliczniejsza grupa to oczywiście obywatele Ukrainy.

Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że pod koniec 2022 roku liczba cudzoziemców pracujących w Polsce wyniosła nieco ponad milion. To o 27,3 proc. więcej niż pod koniec stycznia zeszłego roku. W tej liczbie 432,6 tys. stanowili cudzoziemcy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych.

Cudzoziemcy pracujący w Polsce z ponad 150 państw

Większość pracujących cudzoziemców stanowili mężczyźni, ale – jak zaznacza GUS – na przestrzeni 2022 roku ich udział zmniejszył się z 64,7 proc. w końcu stycznia do 58,2 proc. w końcówce grudnia.

Cudoziemcy pracujący w Polsce w ubiegłym roku pochodzili z ponad 150 państw. Najliczniejsza grupa to obywatele Ukrainy. Zarówno w styczniu 2022 roku, jak i w kolejnych miesiącach, czyli już po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę oscylował wokół 73 proc.

Drugą pod względem liczebności grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Białorusi. Pod koniec zeszłego roku stanowili oni 10,1 proc. analizowanej populacji. Obywatele każdego z pozostałych państw stanowili po mniej niż 3 proc. ogółu opisywanej grupy cudzoziemców.

GUS podaje, że w końcówce 2022 roku we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu zamieszkiwali cudzoziemcy wykonujący pracę. Relatywnie wysokim udziałem cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę charakteryzowały się powiaty i miasta na prawach powiatu województwa lubuskiego. Natomiast najwyższy udział cudzoziemców wykonujących pracę odnotowano w powiecie sejneńskim w województwie podlaskim (25,6 proc.).

W większości powiatów i miast na prawach powiatu wśród mieszkających tam cudzoziemców wykonujących pracę przeważali obywatele Ukrainy. Ich udział wahał się od 93,8 proc. w powiecie oławskim w województwie dolnośląskim do 19,9% w mieście na prawach powiatu Biała Podlaska w województwie lubelskim.

GUS podaje również, że na koniec 2022 roku mediana wieku wykonujących pracę obywateli Polski wyniosła 42 lata i była większa od mediany wieku cudzoziemców, która wyniosła 36 lat. W opisywanej grupie cudzoziemców mediana wieku obywateli Ukrainy wyniosła 37 lat i była o 2 lata wyższa od mediany wieku cudzoziemców z pozostałych państw.

Gdzie cudzoziemcy pracują?

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że pod względem liczebności cudzoziemców wykonujących pracę największa ich liczba skupiała się w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – ok. 244 tys. cudzoziemców. O ok. 71 tys. mniej cudzoziemców było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe i o ok. 101 tys. mniej w sekcji Transport i gospodarka magazynowa.

Czytaj też:
Czego boimy się w pracy? Również podstawowych czynności
Czytaj też:
Pracownicy wybierają, o której godzinie chcą pracować. Firmy godzą się na to rozwiązanie