TSUE wydał wyrok. Dobre wieści dla frankowiczów

TSUE wydał wyrok. Dobre wieści dla frankowiczów

Frank szwajcarski
Frank szwajcarski Źródło: Shutterstock
Sądy krajowe mają obowiązek zbadać z urzędu, czy postanowienia umowy mają nieuczciwy charakter i wyłączyć stosowanie nieuczciwych warunków umownych, aby nie wywierały one skutków wobec konsumenta - wynika z wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ws. frankowiczów.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie kredytobiorców, którzy w 2009 roku zawarli umowę kredytu hipotecznego powiązaną z kursem franka szwajcarskiego z mBankiem. Chodzi o wyrok w sprawie C-140/22.

Wyrok TSUE ws. frankowiczów

Zgodnie z orzeczeniem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie tzw. frankowiczów wykładnia prawa krajowego stoi w sprzeczności z prawem unijnym.

– W konsekwencji, w celu skorzystania z ochrony przewidzianej w dyrektywie 93/136/EWG (dot. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich), konsument nie musi składać sformalizowanego oświadczenia przed sądem. Z ochrony tej korzysta bowiem od razu. Może się jej ewentualnie zrzec, wyrażając dobrowolną i świadomą zgodę na dany warunek umowy – podkreślił TSUE.

Zgodnie z oceną TSUE zobowiązanie konsumenta do składania osobnego oświadczenia w celu dochodzenia jego roszczeń mogłoby podważyć odstraszający skutek wspomnianej dyrektywy, zachęcając banki do odrzucania przedsądowych żądań konsumentów w przedmiocie stwierdzenia nieuczciwego charakteru klauzul umowy.

Jeśli chodzi o możliwość obniżenia przez sąd kwot dochodzonych przez konsumenta od banku o równowartość odsetek, które bank otrzymałby, gdyby umowa pozostała w mocy, Trybunał przypomniał, że prawo unijne „stoi na przeszkodzie żądaniu przez bank rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału oraz ustawowych odsetek za zwłokę, liczonych od dnia wezwania do zapłaty".

Czytaj też:
Trwa paraliż w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o wyrok ws. kar TSUE
Czytaj też:
Głośny wyrok TSUE w sprawie polskiej. „Możliwe negatywne skutki”

Źródło: Polsat News, PAP, Business Insider Polska