Ilu więźniów pracuje? Otrzymaliśmy najnowsze dane

Ilu więźniów pracuje? Otrzymaliśmy najnowsze dane

Więzienny korytarz
Więzienny korytarz Źródło:Shutterstock / gualtiero boffi
Na blisko 80 tys. osadzonych, ponad 40,5 tys. pracuje. Liczba pracujących więźniów z roku na rok rośnie, choć mieliśmy chwilowy spadek spowodowany pandemią.

Z danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że liczba więźniów w Polsce to nieco ponad 78 tys. (stan na połowę 2023 roku), z czego prawie 69 tys. to skazani, blisko 8,5 tys. tymczasowo aresztowani, a niespełna 1 tys. ukarani. 5 proc. osadzonych to kobiety.

Ilu więźniów pracuje?

Szacuje się, że roczne utrzymanie więźniów to ok. 3 mld zł. Dane w tym zakresie zawsze budzą irytację opinii publicznej, według której osadzeni powinni pracować. Wielu nie ma świadomości, że tak się dzieje. Otrzymaliśmy od Służby Więziennej najnowsze dane dotyczące końcówki 2023 roku.

– Liczba zatrudnionych – 40 685 skazanych i ukaranych. Liczba zatrudnionych odpłatnie – 21 479 skazanych i ukaranych (procentowy udział zatrudnienia odpłatnego w ogólnej populacji zatrudnionych – 52,79 proc.) – poinformował „Wprost" Zespół Prasowy Służby Więziennej.

Służba Więzienna podała nam również, że powszechność zatrudnienia wśród skazanych z zadłużeniami alimentacyjnymi to 64,21 proc. (dane za okres rozliczeniowy listopad 2023 r.).

Jeszcze pięć lat temu zatrudnionych było 36186 skazanych i ukaranych. W 2019 roku nastąpił wzrost do 36873. W 2020 roku nastąpił jednak spadek do 32087, co miało związek z pandemią.

– W warunkach izolacji rola pracy jest szczególna i polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu osoby pozbawionej wolności i tym samym zapobieganiu bezczynności. Praca daje często możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, ale także uczy legalnego zdobywania pieniędzy, współpracy z innymi, odpowiedzialności i punktualności oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z normami społecznymi po wyjściu z więzienia. Wykonywanie pracy w czasie pobytu w izolacji jest czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz sprzyja osiągnięciu stabilizacji życiowej po jej odbyciu. Pozwala także na regulowanie posiadanych zobowiązań – podkreśla Służba Więzienna.

Gdzie pracują osadzeni?

Osadzeni wykonują pracę m.in. przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek penitencjarnych, na terenie jednostek penitencjarnych u kontrahentów w halach i pomieszczeniach, poza terenem jednostek penitencjarnych w systemie bez konwojenta u kontrahentów pozawięziennych, na rzecz przywięziennych zakładów pracy, w ośrodkach szkolenia i doskonalenia Służby Więziennej. Wykonują również nieodpłatne prace na cele społeczne na rzecz samorządu terytorialnego, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa.

– Osadzeni pracują w więziennej kuchni, warsztacie, magazynie, radiowęźle, oddziałach mieszkalnych. Są także zatrudniani przez kontrahentów zewnętrznych. Zakres wykonywanych prac jest różny. Od prostych prac porządkowych, fizycznych, ogólnobudowlanych do bardziej skomplikowanych, w tym wymagających dodatkowych kwalifikacji (np. spawacz, elektryk, itp.) – podkreśla w komentarzu dla naszej redakcji Służba Więzienna.

Czytaj też:
Konfiskata samochodu za brawurową jazdę? Filemonowicz dla „Wprost”: Powołać ministra-koordynatora
Czytaj też:
Praca zdalna już nie tak atrakcyjna? Zaskakujące wyniki badania