Co ze sprawami frankowymi Getin Noble Banku? Sąd Najwyższy zadecyduje

Co ze sprawami frankowymi Getin Noble Banku? Sąd Najwyższy zadecyduje

Getin Bank
Getin Bank Źródło: PAP / Albert Zawada
Od ogłoszenia w ubiegłym roku upadłości Getin Noble Banku piętrzą się wątpliwości odnośnie tego, jak teraz powinna wyglądać procedura w postępowaniach sądowych o unieważnienie umów kredytów frankowych udzielonych przez upadłego. Nie wpływa to korzystnie na długość rozpoznawania spraw.

6 lutego do Sądu Najwyższego trafiło zapytanie w jednej ze spornych kwestii. Odpowiedź może przyśpieszyć rozpoznawanie sądowych spraw umów Getin Noble Banku.

Dwa roszczenia w pozwie

Z momentem ogłoszenia upadłości banku sąd stracił kompetencję do orzekania w sprawie rozliczeń stron. Od tego momentu wypłata roszczeń klientów, jak i dochodzenie ewentualnych należności od nich, należą do zadań syndyka.

Jednak postępowania w sprawach frankowych nie toczą się tylko o zapłatę.

Pozew frankowy najczęściej zawiera również roszczenie o unieważnienie umowy. Do wyjątków należą wypadki, w których kredyt został już spłacony, a hipoteka wykreślona. Wówczas faktycznie roszczenie klienta sprowadza się do samych rozliczeń.

Źródło: Wprost