Rolnicy mogą liczyć na umorzenie składek. Przepisy właśnie weszły w życie

Rolnicy mogą liczyć na umorzenie składek. Przepisy właśnie weszły w życie

Rolnik
RolnikŹródło:Janusz Borkowski (Auto WPROST.pl)
W przypadku wystąpienia szczególnych zdarzeń rolnicy mogą liczyć na możliwość umorzenia składek w KRUS. Nowe zasady w tym zakresie weszły w życie na początku lutego.

KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) to instytucja ubezpieczeniowa, zajmująca się świadczeniem usług z zakresu ubezpieczeń społecznych dla rolników, a także ich rodzin. KRUS utworzono, by rolnicy wraz z rodzinami mieli zapewnioną ochronę społeczną, podobną do tej, jaką otrzymują z ZUS zatrudnieni na umowie o pracę.

Rolnicy mogą liczyć na umorzenie składek w KRUS

„Super Express" przypomina, że KRUS w niektórych sytuacjach weryfikuje okoliczności powstania szczególnych zdarzeń (jak np. przewlekła choroba) po stronie producentów rolnych. Wystąpienie takich zdarzeń może wpływać na umorzenie składek w KRUS. Nowe zasady w tym zakresie obowiązują od początku lutego tego roku.

Przytoczony przez gazetę art 41a Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje przypadki odroczenia lub umorzenia składki w razie wystąpienia szczególnych okoliczności losowych: „Prezes Kasy (…) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy (…) może (…) odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części (…) umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części".

Powyższy przepis opisuje ogólna zasadę, która w pewnych przypadkach wymaga konkretyzacji. Taką konkretyzacją jest zarządzenie nr 1 prezesa kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego z dnia 4 stycznia br. wraz z załącznikiem.

Dziennik zwraca uwagę na § 14 oraz § 15 załącznika nr 1 do nowego zarządzenia. Zasada wyrażona w § 15 przewiduje, że wniosek o udzielenie ulgi lub umorzenie składek, powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni, gdy postępowanie nie wymaga dowodów innych niż załączone do wniosku. Jednocześnie § 14 załącznika nr 1 do nowego zarządzenia określa zasady ustalania możliwości płatniczych w przypadku wniosku o ulgę lub umorzenie. Taka weryfikacja jest dokonywana w szczególności w oparciu o dokumenty dotyczące:

  • protokołu z wizytacji w gospodarstwie rolnym
  • informacji z innych instytucji, które mogłyby wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy, np. o korzystaniu z pomocy społecznej
  • dokumentów potwierdzających wystąpienie szczególnych zdarzeń losowych, np. długotrwała choroba, klęski żywiołowe
  • niezbędnych wydatków w gospodarstwie rolnym i gospodarstwie domowym, np. zakup materiału siewnego
  • osiąganych dochodów w gospodarstwie rolnym i gospodarstwie domowym

Zarządzenie dopuszcza również inne dowody niewymienione w przepisie, jeśli uzasadniają ulgę lub umorzenie.

Zarządzenie ze stycznia obowiązuje od 4 lutego br.

Czytaj też:
Rolnicy poszli na rękę przedsiębiorcom. Blokada w Świecku zakończy się za kilka godzin
Czytaj też:
Zboże z Ukrainy. Kolejna firma zapewnia, że nie powinno jej być na tajemniczej liście

Źródło: Super Express