Coraz mniej czasu, by opłacić podatek od psa. Wiemy, jakie przynosi dochody

Coraz mniej czasu, by opłacić podatek od psa. Wiemy, jakie przynosi dochody

Spacer z psem, zdjęcie ilustracyjne
Spacer z psem, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock
Już tylko 10 dni pozostało na opłacenie tzw. podatku od psa. W tym roku jego maksymalna wysokość wzrosła o ponad 20 zł. Z danych przekazanych nam przez resort finansów dowiadujemy się, jakie danina przynosi wpływy samorządom.

Być może nie wszyscy mają świadomość, że w Polsce od ponad 30 lat funkcjonuje podatek od psa. Danina została zapisana w art. 18a i art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. O wprowadzeniu opłaty decyduje rada gminy bądź miasta i to one ustalają również jej wysokość. Od początku tego roku maksymalna wysokość podatku od psa wynosi 173,55 zł, podczas gdy w 2023 roku było to 150,93 zł, co oznacza, że nastąpił wzrost o ponad 22 zł. Kwotę uiszcza się raz w roku.

Osoby, które płacą podatek od psa, muszą pamiętać o ważnej dacie, jaką jest 30 kwietnia. To do tego dnia trzeba dokonać wpłaty, co oznacza, że na jej ureglowanie pozostało już tylko 10 dni. Jeśli mieszkaniec przygarnie psa po tym terminie, musi uregulować opłatę w ciągu dwóch miesięcy od nabycia zwierzaka. Pieniądze przyjmowane są w kasach urzędu gminy, u inkasenta lub za pośrednictwem przelewu na konto gminne. W przypadku opóźnienia należy liczyć się z karą finansową.

Ministerstwo Finansów: Prawie 4 mln zł wpływu z podatku

Podatek od psa funkcjonuje m.in. w Krakowie, Szczecinie, Sopocie, Włocławku czy Inowrocławiu. Z informacji przekazanej nam przez Ministerstwo Finansów wynika, że dochody wykonane z tytułu tej opłaty wykazało w zeszłym roku 360 gmin (14,5 proc. gmin ogółem).

– Z danych sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego wynika, że wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w 2023 r. wyniosły 3,9 mln zł – informuje „Wprost" Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów.

Przed dwoma laty wpływy wykazane przez gminy wyniosły 4,1 mln zł.

Podatek od psa – poza mieszkańcami gmin w których nie obowiązuje – nie dotyczy:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Czytaj też:
Zbliża się termin rozliczenia PIT. O tym trzeba pamiętać
Czytaj też:
E-Urząd Skarbowy nie działa. „Robimy wszystko..."