Mamy na rynku pracy. Większość wciąż doświadcza trudności

Mamy na rynku pracy. Większość wciąż doświadcza trudności

Pracująca mama
Pracująca mama Źródło:Shutterstock
Blisko dwie trzecie kobiet deklaruje, że w swojej karierze zawodowej doświadczyło trudności związanych z pogodzeniem pracy i obowiązków rodzicielskich. Pracujące mamy najczęściej skarżą się na brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu dziecka.

Tuż przed Dniem Matki Hays Poland opublikował nową edycję raportu „Kobiety na rynku pracy 2024”. Dokument przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad specjalistów i specjalistek oraz pracodawców w okresie od marca do maja br. Z dokumentu wynika, że pomimo pozytywnych zmian w zakresie równania szans kobiet i mężczyzn, wciąż pozostaje wiele do zrobienia

Mamy na rynku pracy. Co najbardziej przeszkadza?

Z badania wynika, że wśród osób wychowujących dzieci, aż 64 proc. kobiet oraz 42 proc. mężczyzn deklaruje, że w swojej karierze zawodowej doświadczyło trudności związanych z pogodzeniem pracy i obowiązków rodzicielskich. Pozytywną informacją jest, że odsetek respondentek doświadczających takich wyzwań nieznacznie, lecz regularnie maleje. Rośnie natomiast wśród ojców (wzrost o 5 pkt proc. w ujęciu rocznym).

Pracujące mamy najczęściej skarżą się na brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu dziecka (69 proc.), a także konieczność wyboru między zaangażowaniem w życie rodzinne lub zawodowe (65 proc.), jak również zbyt mało czasu na przebywanie z bliskimi (59 proc.).

Nie zaskakuje fakt, iż największa różnica w odpowiedziach kobiet i mężczyzn dotyczy trudności z powrotem po urlopie rodzicielskim na uprzednio zajmowane stanowisko. Doświadczyło tego 31 proc. kobiet i zaledwie 3 proc. mężczyzn. Pomimo rosnącej liczby ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego, wciąż nie jest to powszechna praktyka. Dysproporcje występują również w przypadku trudności związanych z postrzeganiem rodzicielstwa przez otoczenie zawodowe.

Konieczne działania edukacyjne

Twórcy raportu zwracają uwagę, że rodzicielstwo i obowiązki opiekuńcze wciąż rozumiane są jako domena kobiet, co przekłada się na życie zawodowe pracujących mam. Najczęściej to właśnie w przypadku profesjonalistek rodzicielstwo postrzegane jest jako czynnik ograniczający ich dyspozycyjność i zaangażowanie. W przypadku pracujących ojców takie założenia wysuwane są zdecydowanie rzadziej.

– Nawet w sytuacjach, w których rodzice partnersko, po równo dzielą się obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci, to kariera matki jest bardziej narażona na działanie nieuświadomionych uprzedzeń lub krzywdzących założeń po stronie osób decyzyjnych. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne, których celem jest zwiększanie i normalizowanie pełnego udziału ojców w życiu dzieci, już od momentu narodzin. Pozwala to na walkę ze stereotypem jakoby wychowanie dzieci było zadaniem typowo kobiecym i zwiększanie świadomości, że rodzicielstwo i obowiązki z nimi związane mogą w równym stopniu „obciążać” zarówno matkę, jak i ojca – komentuje Łukasz Grzeszczyk, CEE Executive Director – Investors Consulting & Talent Location Strategy w Hays.

Czytaj też:
Niespodzianka dla wielu rodziców przed Dniem Matki. Urlop będzie dłuższy
Czytaj też:
Dzień Matki. Matka Polka za kierownicą

Źródło: Brief.pl, Hays Poland