OECD: Światowa gospodarka zwalnia

OECD: Światowa gospodarka zwalnia

Dodano:   /  Zmieniono: 
Archiwum
Od siedmiu miesięcy wzrost w krajach OECD hamuje i to zjawisko będzie się nasilać. Powstaje mniej nowych przedsiębiorstw.

Opublikowany wczoraj przez OECD tzw. wskaźnik CLI (Composite Leading Indicator) pokazuje, że w porównaniu do poprzednich miesięcy spadek koniunktury jest coraz wyraźniejszy we wszystkich państwach i będzie się utrzymywał najbliższym czasie. Wskaźnik ten sygnalizuje pierwsze objawy zmieniającego się trendu w gospodarce ? między spadkiem a wzrostem i odwrotnie ? z wyprzedzeniem 6-, 9-miesięcznym. Jest opracowywany indywidualnie dla każdego kraju z grupy 34 państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz łącznie.

100 punktów stanowi poziom bazowy. Gdy CLI jest powyżej 100 i nadal rośnie, oznacza to ekspansję ekonomiczną, gdy maleje ? spadek koniunktury. Z kolei, jeśli CLI będące poniżej 100 pkt nadal spada, to mamy do czynienia ze spowolnieniem, a gdy rośnie, to jest ożywienie. Z poniedziałkowej informacji OECD wynika, że wskaźnik wyliczony łącznie dla wszystkich krajów zmalał we wrześniu do 100,4 pkt. ze 100,9 miesiąc wcześniej.

CLI dla Japonii, Rosji i USA spadło we wrześniu, lecz nadal utrzymuje się powyżej 100 pkt. Jednak Kanada, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Brazylia, Chiny, Indie i euroland są już 'pod kreską' i wskaźnik nadal maleje. Duży spadek zaliczyły Niemcy ? ze 100,4 do 99,1. 
ą z istotnych informacji, które OECD bierze pod uwagę, analizując sytuację w danym kraju, jest dynamika powstawania prywatnych firm. W większości krajów tempo ich tworzenia osłabło w pierwszym półroczu. Pocieszająca jest natomiast wiadomość, że liczba bankructw również się nie zwiększa.

Dobrą wiadomość wyczytaliśmy z danych OECD dla Polski. Wskaźnik CLI we wrześniu wzrósł do 100,51 pkt. ze 100,45 w sierpniu.

 0

Czytaj także