Eurostat potwierdza słaby wzrost europejskiego PKB

Eurostat potwierdza słaby wzrost europejskiego PKB

Dodano:   /  Zmieniono: 
Archiwum
PKB w krajach Unii Europejskiej wzrósł w trzecim kwartale o 1,4 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku. Podobny wynik osiągnęła strefa euro podał Eurostat.

Porównując trzeci kwartał z drugim kwartałem tego roku, wzrost gospodarczy wyniósł 0,3 proc. dla wszystkich 27 krajów UE oraz 0,2 proc. w Eurolandzie. I odpowiednio: wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję zwiększyły się o 0,3 proc. w strefie euro i o 0,2 proc. w całej Unii. Inwestycje w środki trwałe zanotowały wzrost o 0,1 proc. w strefie euro i 0,2 proc. w UE.

Eksport odnotował wzrost o 1,5 proc. w strefie euro i 1,2 proc. w całej Unii.

Import zwiększył się o 1,1 proc. w strefie euro i 0,9 proc. w EU.