Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian

Dodano:   /  Zmieniono: 
Po zakończonym wczoraj posiedzeniu RPP nic się nie zmieniło. Stopa referencyjna nadal wynosi 4,5 proc. w skali rocznej. Decyzja ta była zgodna z powszechnymi oczekiwaniami rynku.

W tym roku RPP już cztery razy podnosiła stopy: w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu. Łącznie wzrosły one o 100 punktów bazowych (jeden punkt procentowy). Analitycy spodziewali się więc, że tym razem ich już nie podniesie.

'W trzecim kwartale wzrost gospodarczy w strefie euro kształtował się na niskim poziomie. Równocześnie napływające dane wskazują na możliwe dalsze pogorszenie się koniunktury w strefie euro. W kierunku osłabienia aktywności gospodarczej mogą też oddziaływać bardziej pesymistyczne oczekiwania podmiotów, wzrost kosztów finansowania oraz możliwe zacieśnienie polityki kredytowej przez banki' ? napisała RPP w uzasadnieniu swojej decyzji.

Wczorajsze posiedzenie RPP było już przedostatnim z zaplanowanych w tym roku. Większość ekonomistów, których zapytała o to agencja PAP, spodziewa się, że w przyszłym roku RPP stopy obniży. Ich zdaniem, na koniec przyszłego roku najważniejsza stopa (referencyjna) spadnie do 4 proc. 

Ekonomiści nie są tylko zgodni, kiedy to może nastąpić.