Rząd przyjął podwyżkę składki rentowej o 2 proc.

Rząd przyjął podwyżkę składki rentowej o 2 proc.

Dodano:   /  Zmieniono: 
Premier Donald Tusk poinformował, że rząd zaakceptował projekt ustawy podwyższającej składkę rentową o 2 proc. od 1 lutego 2012 roku.
Formalne przyjęcie projektu ma nastąpić w tzw. trybie obiegowym, gdyż do 15 grudnia w jego sprawie trwają jeszcze konsultacje społeczne. Jeszcze w tym tygodniu ustawa ma trafić do Sejmu.

Z projektu wynika, że za sprawą podwyżki składki rentowej deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma się obniżyć w 2012 r. o 7 mld zł, natomiast deficyt sektora finansów publicznych ? o 4,05 proc.

Zdaniem rządu, podwyżka nie pogorszy sytuacji na rynku pracy. Organizacje zrzeszające pracodawców uważają jednak inaczej, wskazując, że rząd zwiększa tym samym koszty pracy w Polsce.
+
 0

Czytaj także