Dziura w budżecie po listopadzie dużo mniejsza niż przewidywano

Dziura w budżecie po listopadzie dużo mniejsza niż przewidywano

Dodano:   /  Zmieniono: 
Presja rządu na zdławienie tegorocznego deficytu budżetowego daje zaskakująco dobre efekty. Po listopadzie jest mniejszy o 16,6 mld zł niż planowany poinformowało wczoraj Ministerstwo Finansów.
Obecnie luka w państwowej kasie wynosi 21,6 mld zł, co stanowi zaledwie 53,6 proc. niedoboru założonego w ustawie budżetowej. Jest to przede wszystkim rezultat poczynionych oszczędności. Z planowanej na ten rok sumy wydatków zrealizowano dotychczas tylko 88,3 proc. Po stronie dochodów budżet wsparła m.in. wypłata z zysku NBP, wyższa o ok. 4,5 mld zł od zakładanej. Najniższy jest, jak dotąd, wskaźnik wpływów z europejskich funduszy strukturalnych (niespełna 46 proc.).

Zgodnie z ustawą budżetową na 2012 rok, deficyt budżetowy ma nie przekroczyć 35 mld zł.