Outsourcing. Europa Środkowo-Wschodnia nadal w cenie

Outsourcing. Europa Środkowo-Wschodnia nadal w cenie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wiodąca rola Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie outsourcingu nie jest przypadkiem 123RF
Rosnące koszty pracy nie zagrażają pozycji Europy Środkowo-Wschodniej jako jednej z najważniejszych lokalizacji dla centrów usług wspólnych oraz obsługi outsourcingowej dla biznesu. Inwestorzy coraz bardziej stawiają na pracowników posiadających  specjalistyczną wiedzę i umiejętności, których w regionie nie brakuje.
Obecnie Europa Środkowo-Wschodnia zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby centrów usług rozwoju i utrzymania aplikacji oraz trzecie po Ameryce Północnej i Europie Zachodniej pod względem usług informatycznych (IT). Nasz region jest także głównym dostawcą usług inżynieryjnych i badawczo-rozwojowych. W Polsce dominują centra usług finansowo-księgowych oraz z zakresu wsparcia IT.

? Wydaje się, że w najbliższych latach nastąpi specjalizacja poszczególnych ośrodków oraz całych regionów na świecie w dziedzinie usług dla biznesu, na czym Europa Środkowo-Wschodnia może skorzystać. Ten region przestaje być postrzegany przez inwestorów jako miejsce do lokowania procesów nieskomplikowanych i powtarzalnych ? mówi Kinga Kurpiel z PwC.  Z ankiety firmy wynika, że największy popyt na rynku centrów usług wspólnych (Shared Service Center ? SSC) oraz obsługi outsourcingowej dla biznesu (Business Process Outsourcing ? BPO) w ciągu najbliższych trzech lat będzie występował w usługach prawnych (prawie 50 proc. respondentów), inżynieryjnych (43 proc.) oraz usługach rozwoju i utrzymania aplikacji (38 proc.).

Wiodąca rola Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie outsourcingu nie jest przypadkiem. W opinii 77 proc. właścicieli takich centrów tworzenie innowacyjnych usług w ramach SSC/BPO jest silnie powiązane z dostępem do pracowników o specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach. Z kolei 57 proc. wskazuje, że ważny jest dla nich wybór lokalizacji w odpowiedniej strefie czasowej ? aby pracownicy mogli być w stałym kontakcie z klientem w czasie rzeczywistym.

Proces zlecania na zewnątrz coraz bardziej skomplikowanych usług będzie się nasilać. ? Oznacza to, że dla inwestorów większej wagi nabiera jakość kapitału ludzkiego, a także możliwość zaoferowania klientowi już nie tylko jednej konkretnie wydzielonej usługi, ale kompleksowej obsługi wybranych procesów przedsiębiorstwa ? tłumaczy Anna Wójt z PwC. Rzeczywiście przedsiębiorstwa decydujące się na outsourcing kładą teraz mniejszy nacisk na koszty pracy. Niskie koszty pracy jako przewagę konkurencyjną przy wyborze lokalizacji wskazało tylko 38 proc. ankietowanych w porównaniu z 45 proc. rok wcześniej. Za najważniejsze czynniki przy wyborze lokalizacji uznano właśnie jakość kapitału ludzkiego (63 proc.) i wiedzę ekspercką (56 proc. w porównaniu z 51 proc. rok wcześniej). Przedsiębiorstwa mogą też skusić zachęty finansowe (rządowe lub europejskie) oraz bliskość geograficzna i kulturowa.

Co ciekawe, na outsourcing w Europie decydują się też inwestorzy z krajów takich jak Chiny i Indie, tradycyjnie postrzeganych jako najlepsze dla outsourcingu. W zeszłym roku Chińczycy przenieśli do Europy już prawie 1/4 swoich centrów, w tym 9 proc. do Europy Środkowo-Wschodniej ? podaje PwC. Z Indii natomiast w 2010 r. przybyło do Europy Środkowo-Wschodniej 18 proc. tamtejszych centrów, a do Europy Zachodniej ? 47 proc.
+
 0

Czytaj także