Praca w Polsce nie kosztuje wiele

Praca w Polsce nie kosztuje wiele

Dodano:   /  Zmieniono: 
Godzina pracy w polskich firmach kosztuje ok. 7 euro. To ponad 5,5 razy mniej niż w Belgii, która wśród krajów UE zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce wynika z raportu europejskiego urzędu statystycznego Eurostat.
Różnice miedzy państwami Unii pod względem przeciętnych godzinnych kosztów pracy są ogromne. W Belgii jest to 39,3 euro, a w Bułgarii, która zamyka listę, 3,5 euro. Polska zajmuje 23. miejsce. Za nami z jeszcze niższymi kosztami są: Litwa, Łotwa, Rumunia i Bułgaria.

W Niemczech wynoszą one 30,1 euro. Naszego zachodniego sąsiada wyprzedzają Holandia, Luksemburg, Francja, Szwecja i Belgia. Łącznie w krajach wspólnej waluty godzina pracy w sektorze prywatnym kosztuje 27,6 euro, a przeciętna dla całej Unii wynosi 23,1 euro.

W lipcu 2011 r. w 20 spośród 27 państw członkowskich UE (bez Danii, Niemiec, Włoch, Cypru, Austrii, Finlandii i Szwecji) obowiązywały przepisy krajowe ustanawiające płace minimalne. Najwyższa była w Luksemburgu (1 758 euro miesięcznie), a najniższa w Bułgarii (123 euro).

Analiza Eurostatu dotyczy 2011 r. i obejmuje przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 pracowników. W kosztach pracy uwzględniane są płace i wynagrodzenia oraz wszelkie inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, takie jak ubezpieczenie społeczne, szkolenia, koszty rekrutacji, a także podatki od wynagrodzeń pomniejszone o otrzymane przez pracodawcę subsydia. W przypadku państw spoza eurolandu dane zmieniają się w czasie w zależności od kursu krajowych walut wobec euro.