Podatek kopalniany do Trybunału

Podatek kopalniany do Trybunału

Dodano:   /  Zmieniono: 
Klub SLD zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od wydobycia kopalin. Sojusz kwestionuje tryb jej uchwalania.
Posłowie lewicy zapowiadali zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego już w marcu. ? Proces uchwalania tej ustawy przebiegał w iście stachanowskim tempie. 19 stycznia projekt wpłynął do Sejmu, a 2 marca został uchwalony. Zwróciliśmy się więc do Trybunału o uznanie tej ustawy za niekonstytucyjną w całości ? mówi wiceszef klubu SLD Ryszard Zbrzyzny.

Powołuje się przy tym na dwie opinie konstytucjonalistów, którzy również podważają zgodność procesu uchwalania przepisów o nowym podatku z ustawą zasadniczą. Dodatkowo Zbrzyzny wskazuje, że ustawa spowodowała, że spółka KGHM Polska Miedź każdego dnia odprowadza podatek w wysokości 7?10 mln zł. ? W I kwartale firma ta odnotowała zysk netto w wysokości 1,4 mld zł, ale gdyby w wyliczeniach tych uwzględnić podatek od wydobycia kopalin, który jest naliczany od 18 kwietnia, zysk spadłby do 700?800 mln zł. Nie zgadzamy się z taką filozofią zarządzania gospodarką ? dodał. Rząd zaplanował, że w tym roku wpływy z podatku kopalnianego wyniosą 1,8 mld zł.
 0

Czytaj także