Boni próbuje gasić pożar. Uratuje Polskę przed karą?

Boni próbuje gasić pożar. Uratuje Polskę przed karą?

Dodano:   /  Zmieniono: 
– Myślę, że uda nam się uniknąć kar finansowych – mówi Michał Boni W.Ziemak/Newspix.pl Źródło:Newspix.pl
Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni był wczoraj w Brukseli i przekonywał komisarz Neelie Kroes, by Unia odstąpiła od nakładania kar finansowych na Polskę za niewdrożenie europejskich dyrektyw.
Komisja Europejska pozwała niedawno Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za to, że wbrew zaleceniom Brukseli ciągle nie wprowadziliśmy unijnych przepisów telekomunikacyjnych i audiowizualnych. Odpowiedzialnej za to komisarz ds. agendy cyfrowej Michał Boni przedstawiał harmonogram dostosowania polskiego prawa do unijnych wymogów.

Chodzi o przepisy umożliwiające zmianę operatora telekomunikacyjnego w jeden dzień przy zachowaniu numeru oraz o unormowania dotyczące usług audiowizualnych na żądanie (VOD). Zgodnie z unijnymi regulacjami audycje udostępniane w tym trybie nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści czy dyskryminacji. Podobnie jak inne programy muszą również być objęte zakazem reklamowania tytoniu, alkoholu, środków odurzających i gier hazardowych. Za każdy dzień zwłoki przy wprowadzaniu tych przepisów Polska może być ukarana kwotą 112 tys. euro. W konsekwencji może to dać milionowe kary. ? Umówiliśmy się, że tydzień po tygodniu będziemy informować komisję o postępie prac legislacyjnych ? mówi Boni.

Minister dodaje, że stosowne akty prawne na początku lipca powinny stać się przedmiotem obrad rządu i zostać przesłane do parlamentu. Przyjęte powinny zostać we wrześniu. ? Myślę, że uda nam się uniknąć kar finansowych ? mówi Boni.

Z komisarz Kroes rozmawiał też o wstrzymanych w połowie kwietnia wypłatach unijnych funduszy na projekty dotyczące elektronicznej administracji. Chodzi o projekty związane z wprowadzeniem elektronicznego dowodu osobistego oraz elektronicznej bazy recept. Powodem wstrzymania wypłat stały się wątpliwości związane z rzetelnością wydawania tych środków. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ustawiania przetargów na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych za łapówki. Łączna kwota zablokowanych środków sięga 1,4 mld zł. ? Myślę, że najpóźniej jesienią te pieniądze zostaną odblokowane ? informuje Michał Boni, który przedłożył w Brukseli odpowiedni plan naprawczy.