W przeddzień debaty o Amber, PO chce zmienić ustawę o SKOK-ach

W przeddzień debaty o Amber, PO chce zmienić ustawę o SKOK-ach

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zmiany w projekcie noweli ustawy o SKOK-ach autorstwa PO mają jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo zdeponowanych w nich wkładów tłumaczyli posłowie Platformy, którzy proponują m.in., by wkłady były gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystko to tuż przed zaplanowaną na jutro debatą o konsekwencjach afery Amber Gold.

W czwartek premier i prokurator generalny przed Sejmem będą zdawać raport z działań organów państwowych w sprawie Amber Gold. Debata jest zaplanowana na osiem godzin i zapewne będzie wykorzystana do gruntownej oceny działań prokuratury i sądów w sprawie parabanków. W przeddzień tej debaty, PO chce zmieniać ustawę o przywoływanych często przy sprawie Amber Gold, SKOK-ach. Chce ja zmieniać, mimo że nie weszła ona jeszcze w życie.

SKOK na ustawę

27 października wejdzie w życie nowelizacja ustawy o SKOK-ach, którą na początku lipca podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Przewiduje ona, że nadzór nad kasami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.

Jakub Szulc mówił o poselskim projekcie noweli ustawy o SKOK-ach, która do laski marszałkowskiej wpłynęła 19 lipca. ? Ten projekt opiera się na trzech zasadniczych propozycjach. Pierwsza to zwiększenie kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego. Tutaj dajemy Komisji zarówno kompetencje do tego, aby mogła określać poziom ryzyka aktywów, lokat, które są złożone w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. KNF będzie też mogła inicjować działania naprawcze, gdy bezpieczeństwo choćby pojedynczej kasy zostanie zagrożone ? wyjaśnił.

Chodzi o to, żeby było bezpieczniej...

Projekt przewiduje ponadto, że depozyty zgromadzone w SKOK-ach miałyby być gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. ? BFG sprawdził się przez ostatnie 20 lat budowania nowoczesnego systemu bankowego w Polsce. W momencie kiedy zabezpiecza ponad 700 mld zł depozytów klientów, którzy składają swoje pieniądze w bankach, nie ma podstaw sądzić, żeby nie mógł zabezpieczyć dodatkowych 14 mld zł depozytów, które na dzisiaj znajdują się w obrocie w SKOK-ach ? przekonywał poseł PO.

...a nawet superbezpiecznie

Dariusz Rosati z PO zaznaczył z kolei, że 'w ramach już znowelizowanej ustawy wprowadza się kilka istotnych zmian, które zmierzają w tym kierunku, aby zwiększyć bezpieczeństwo wkładów'. Chodzi również ? jak mówił ?o zwiększenie zaufania ludności do systemu finansowego w Polsce. Rosati podkreślił przy tym, że zwiększenie bezpieczeństwa ma nastąpić poprzez objęcie SKOK-ów nadzorem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. ? Druga ważna zmiana dotyczy wzmocnienia bazy kapitałowej kas. Współczynnik wypłacalności ma zostać podniesiony z 3 do 5 proc. ? wyjaśnił.

Nowela zakłada również ograniczenie inwestowania wolnych środków. ? Chodzi o to, by to, co pozostaje kasom po udzieleniu kredytu swym członkom, było inwestowane w sposób superbezpieczny ? mówił. Wskazał, że chodzi o 'wąski katalog' aktywów, w które będą mogły inwestować.

SKOK-i sceptyczne

Dzień wcześniej szef Krajowej SKOK, senator PiS Grzegorz Bierecki mówił, że 'jeszcze nie weszła w życie nowelizacja, która została przeprowadzona w sposób karygodny przez Sejm ubiegłej kadencji, a już ci sami posłowie przygotowali kolejną nowelizację'. Według niego projekt 'nie nadaje się do niczego innego, jak tylko do wyrzucenia do kosza' i nie powinien być przedmiotem prac parlamentarnych. Bierecki wyraził nadzieję, że sejmowa komisja finansów publicznych 'zdecyduje się nie podejmować prac nad tak szkodliwym projektem'.

 0

Czytaj także