GPW zawiesiła obrót akcjami czterech spółek. Zażądała tego KNF

GPW zawiesiła obrót akcjami czterech spółek. Zażądała tego KNF

Giełda Papierów Wartościowych, zdj. ilustracyjne
Giełda Papierów Wartościowych, zdj. ilustracyjne Źródło:Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesił od 4 października 2021 roku obrót na głównym rynku akcjami spółki NanoGroup. Wcześniej zażądała tego Komisja Nadzoru Finansowego. Podobnie GPW zdecydowała w sprawie trzech innych podmiotów.

W poniedziałek 4 października na stronach Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się komunikat, w którym przekazano, że KNF zwróciła się do  o zawieszenie obrotu akcjami czterech spółek:

  • Ursus S.A. (w upadłości)
  • Fast Finance (w restrukturyzacji)
  • Korporacja Budowlana Dom S.A.
  • Nanogroup S.A.

„Powodem zawieszenia było nieprzekazanie do publicznej wiadomości raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 roku, bądź przekazanie niekompletnego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 r. (tj. niezawierającego raportów biegłego rewidenta z przeglądów skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2021), w terminie określonym przepisami prawa” – czytamy w komunikacie KNF.

GPW zawiesza obrót akcjami czterech spółek

Na tę decyzję zareagowała GPW, która ogłosiła, że zgodnie z żądaniem KNF zawiesiła obrót akcjami wspomnianych spółek.

NanoGroup odniosła się do tej sytuacji, zapewniając, że zarząd spółki dołoży wszelkich starań, aby przesłanka będąca podstawą żądania przez KNF zawieszenia obrotu akcjami emitenta jak najszybciej ustała.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

Czytaj też:
Giełdy reagują na informacje o leku na COVID-19. Dane z polskiej gospodarki umacniają złotego

Źródło: WPROST.pl / ISB News