Ważne zmiany w podatkach. Rada Ministrów przygotowała nowe limity uprawniające do korzystania z obniżonej stawki

Ważne zmiany w podatkach. Rada Ministrów przygotowała nowe limity uprawniające do korzystania z obniżonej stawki

Podatki
Podatki Źródło: Fotolia / whitelook
Rząd planuje podnieść do 2 mln euro z 1,2 mln euro limit przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podnieść limit uprawniający do z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw planowane jest na III kw.

„Celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu” – czytamy w uzasadnieniu.

Podwyższenie limitów CIT

Planowane jest podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego - do 2 mln euro z 1,2 mln euro - uprawniających do korzystania z obniżonej 9-proc. stawki podatku CIT. Ponadto zakresem ustawy o CIT mają zostać objęte spółek komandytowe, które mają siedzibę lub zarząd na terenie Polski, oraz spółki jawne, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach nie są ujawniani.

Celem projektu jest także zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości, a także ograniczenie w zakresie możliwości ustalania stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia.

Zmiany dotyczyć mają także ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Planowane jest poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z skorzystać z tej formy opodatkowania poprzez podwyższenie limitu przychodów do 2 mln euro z 250 tys. euro obecnie.

Czytaj też:
Estoński CIT zostanie rozszerzony? Kościński: Kryteria mogą zostać rozluźnione