Ulga podatkowa na dziecko. Obowiązuje limit

Ulga podatkowa na dziecko. Obowiązuje limit

PIT 37
PIT 37 / Źródło: Shutterstock / wawritto
Rozliczający się podatnicy mają do dyspozycji ulgę na dzieci. Jednak ma ona swoje ograniczenia. Jakie?

Ulga na dziecko (ulga prorodzinna) przysługuje wszystkim podatnikom, którzy posiadają dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Można też z niej skorzystać, jeśli dziecko nie ukończyło 25. roku życia, ale się uczy lub na niepełnosprawne dziecko.

Ulga prorodzinna. Limit zarobków dziecka

Uwzględnić ulgi na dziecko nie można, jeśli dziecko w danym roku kalendarzowym (za który podatnik się rozlicza) zarobiło powyżej 3089 zł.

Ulga prorodzinna uzależniona jest od liczby dzieci. Można odliczyć:

  • 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2000,04 zł na trzecie dziecko,
  • 2700,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga na pierwsze dziecko. Obowiązuje limit zarobków

Kolejnym limitem jest limit dochodów. Ulga nie przysługuje rodzicom (małżonkom), który dochód był większy (łącznie) niż 112 tys. zł. Jeśli przeliczymy to na miesiąc, to ulga przysługuje przy dochodach do 9 333,33 zł (limit dotyczy tylko ulgi na pierwsze dziecko).

Ulgę można też odliczyć, jeśli rodzice nie rozliczają się wspólnie. Wówczas można rozliczyć ją po połowie lub procentowo (jedno z rodziców 20 proc. drugie 80 proc.).

Samotni rodzice też mogą skorzystać z ulgi na dziecko

Ulgę mogą też odliczyć rozwodnicy, osoby wychowujące dzieci samotnie, wdowcy, osoby niezamężne. Limit dochodów wynosi wówczas połowę (mowa cały czas o uldze na pierwsze dziecko), czyli 56 tys. zł.

Ulga prorodzinna przysługuje sprawcom władzy rodzicielskiej, pełniącym funkcję opiekunów prawnych, członkom rodzin zastępczych i faktycznie sprawującym opiekę nad dzieckiem.

Czytaj też:
Nowe wzory PIT-ów. Będzie odliczenie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19

Źródło: Bankier.pl
 1

Czytaj także