Wyższe limity dla podatku od spadków i darowizn. Łatwiej będzie uniknąć zapłaty

Wyższe limity dla podatku od spadków i darowizn. Łatwiej będzie uniknąć zapłaty

Głosowania w Sejmie
Głosowania w Sejmie Źródło: X / Sejm RP
Co jakiś czas podnoszone są kwoty wolne od podatku od spadku i darowizn. W czwartek za kolejnym podniesieniem dolnego limitu głosowali posłowie. Większość była za.

W dużym pakiecie ustaw, nad którym głosował w czwartek Sejm, znalazła się nowelizacja ustawy o podatkach od spadków i darowizn. Propozycja zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn.

Kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

Obecnie kwoty wolne od podatku wynoszą: 10 434 zł w I grupie podatkowej, 7 878 zł w II grupie podatkowej i 5 308 zł w III grupie podatkowej.

Za zmianami było 271 posłów, przeciw głosowało 177, wstrzymało się 2 posłów. Czego one dotyczą? W myśl ustawy zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn. Propozycja wyższych kwot wolnych od podatku

W przypadku nabywcy zaliczonej do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Jeśli nabywca jest zaliczony do trzeciej grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.

Do pierwszej zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków), wstępnych (dziadków, pradziadków), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Do drugiej grupy: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Trzecią grupę podatników stanowią tzw. inni nabywcy.

Pierwsza grupa podatkowa. Najbliższa rodzina może uniknąć zapłaty podatku

Przepisy przewidują zwolnienie z opodatkowania spadków dla najbliższej rodziny – bez względu na wartość spadku. Tym samym zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Konieczne jest jednak zgłoszenie nabycia spadku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2.

Czytaj też:
Obniżka VAT na gaz? Moskwa: To niestabilne rozwiązanie
Czytaj też:
Müller pytany o zerowy VAT na bilety kolejowe. „Jest dylemat”