PIT 2022. Ministerstwo podało termin przyjmowania wersji e-PIT

PIT 2022. Ministerstwo podało termin przyjmowania wersji e-PIT

Urząd skarbowy
Urząd skarbowy Źródło: Shutterstock
Elektroniczne zeznania podatkowe za 2022 rok w ramach usługi „Twój e-PIT” zostaną udostępnione 15 lutego 2023 roku - przekazał TVN24 Biznes wydział prasowy Ministerstwa Finansów. Jet też nowość dla rodzin z o najmniej czwórką dzieci.

W usłudze „Twój e-PIT” 15 lutego zostaną udostępnione zeznania podatkowe za 2022 rok: PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, oświadczenie PIT-OP, PIT-DZ.

Jak podało MF, PIT-37 i PIT-38 to najczęściej wypełniane zeznania. Zwróciło też uwagę, że rozliczenie PIT-28 i PIT-36 są „z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej”.

Nowością w 2023 r. będzie PIT-DZ: informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+ – napisano. Będzie on zawierał informacje o dzieciach, które są uprawnione do skorzystania z niektórych ulg. Druk ten zastosujemy po raz pierwszy przy rocznych rozliczeniach PIT za 2022 rok.

IKZE. Jak zapłacić mniejszy podatek?

Kilka dni temu przypomnieliśmy, że jednym ze sposobów na legalne obniżenie podatku jest założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). To przy okazji sposób oszczędzania na emeryturę w III filarze, więc pieniądze będzie można w przyszłości wykorzystać.

Składki na IKZE podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Aby skorzystać z tej preferencji, właściciel konta musi dokonać wpłaty w roku, w którym chce dokonać rozliczenia. Aby składka mogła zostać odliczona od podatku dochodowego za 2022 rok, musi zostać zaksięgowana przez 31 grudnia tego roku. W tym celu trzeba złożyć dodatkowy formularz PIT-0 i wpi­sać kwotę wpłat za zakoń­czony rok.

Ile można zyskać na IKZE?

Wysokość odliczenia zależy od wpłaty w danym roku. Nie ma tu jednak pełnej dowolności: przewidziane są odgórne limity wpłat wyznaczone przez 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2022 roku było to 7106,40 zł. Przy wpłacie pełnej wysokości można odli­czyć ulgę w PIT w wysoko­ści:

  • 1208,09 zł – przy podatku wg skali progresywnej 17 proc.,
  • 1350,22 zł – przy podatku wg skali liniowej 19 proc.,
  • 2274,05 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32 proc.
Opracowała:
Źródło: Wprost / TVN24 Biznes