PIT 2022. Podpowiadamy, jak zapłacić niższy podatek. To rozwiązanie dla każdego

PIT 2022. Podpowiadamy, jak zapłacić niższy podatek. To rozwiązanie dla każdego

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock / Łukasz Wróbel
Jednym ze sposobów na legalne obniżenie podatku jest założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). To przy okazji sposób oszczędzania na emeryturę w III filarze, więc pieniądze będzie można w przyszłości wykorzystać.

Składki na IKZE podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Aby skorzystać z tej preferencji, właściciel konta musi dokonać wpłaty w roku, w którym chce dokonać rozliczenia. Aby składka mogła zostać odliczona od podatku dochodowego za 2022 rok, musi zostać zaksięgowana przez 31 grudnia tego roku. W tym celu trzeba złożyć dodatkowy formularz PIT-0 i wpi­sać kwotę wpłat za zakoń­czony rok.

Ile można zyskać na IKZE?

Wysokość odliczenia zależy od wpłaty w danym roku. Nie ma tu jednak pełnej dowolności: przewidziane są odgórne limity wpłat wyznaczone przez 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2022 roku było to 7106,40 zł. Przy wpłacie pełnej wysokości można odli­czyć ulgę w PIT w wysoko­ści:

  • 1208,09 zł – przy podatku wg skali progresywnej 17 proc.,
  • 1350,22 zł – przy podatku wg skali liniowej 19 proc.,
  • 2274,05 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32 proc.

Wyższe maksymalne limity wpłat przewidziano dla przedsiębiorców. Mogą wpłacić do 10 659,60 zł i w takiej sytuacji w PIT odliczą:

  • 1812,13 zł – przy podatku wg skali progresywnej 17 proc.,
  • 2025,32 zł – przy podatku wg skali liniowej 19 proc.,
  • 3411,07 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32 proc.

Osoba składająca zeznanie roczne może odliczyć wyłącznie sumę składek wpłaconych w danym roku. Z preferencyjnych zasad naliczania podatku mogą skorzystać zarówno posiadacze IKZE, którzy rozliczają się samodzielnie, jak i wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Kiedy rozliczymy podatki za 2022 rok?

Do końca stycznia pracodawcy mają obowiązek rozesłania informacji o rozliczeniach swoich pracowników i zleceniobiorców do urzędu skarbowego. Z kolei zatrudnieni muszą dostać swoje rozliczenia do końca lutego. Zeznania podatkowe można składać od 15 lutego.

Aby podatnicy mogli się rozliczyć elektronicznie, Ministerstwo Finansów musi uruchomić specjalne bramki do wysyłki PIT. Stanie się to w lutym, więc nie ma szans, by wcześniej zrobić to z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Jeśli komuś bardzo się śpieszy – a dysponuje już kompletem informacji o dochodach za poprzedni rok – może rozliczyć się z wykorzystaniem komercyjnego programu albo tradycyjnie, za pomocą papierowych formularzy.

Czytaj też:
Zerowy VAT na bilety PKP. Lewica składa projekt ustawy
Czytaj też:
Kolejny obowiązek budujących domy. Trzeba wyłożyć własne pieniądze, ale mogą być z tego duże korzyści