Oddajesz krew? Skorzystaj z ulgi i zapłać mniejszy podatek

Oddajesz krew? Skorzystaj z ulgi i zapłać mniejszy podatek

Krwiodawca
Krwiodawca Źródło:Pixabay / AhmadArdity
Krew i osocze oddajemy honorowo, a więc bez wynagrodzenia. Można za to uwzględnić darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym. Dawcy pomniejszają w ten sposób swój dochód, jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowania. W konsekwencji niższa podstawa opodatkowania oznacza również niższy podatek do zapłaty.

Przepisy zabraniają pobierania wynagrodzenia za oddawaną krew lub narządy do przeszczepów – ma to być odruch serca, a nie kalkulacja finansowa. Nagrodą – poza świadomością, że uczyniło się coś bardzo dobrego – jest możliwość uwzględnienia darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym. Darowiznę taką należy odliczyć w roku podatkowym, w którym rozliczamy zeznanie PIT. To znaczy, że darowiznę przekazaną w 2023 r. uwzględnimy w deklaracji składanej w 2024 r.

Jak rozliczyć oddaną krew?

  • Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej odliczają darowiznę w formularzu PIT-36, PIT-37 lub PIT-37L.
  • Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odliczają darowiznę w formularzu PIT-28.
  • Konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym to wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa).

Pomniejszając swój dochód, w związku z honorowym oddaniem krwi, jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowania. W konsekwencji niższa podstawa opodatkowania oznacza również niższy podatek do zapłaty.

Wysokość odliczenia darowizny krwi

Wysokość odliczenia na cele krwiodawstwa ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Zaświadczenie takie jest wydawane po oddaniu krwi i określa wartość krwi w złotych. Rzecz jasna, nie ma możliwości wymiany krwi na pieniądze, informacja z zaświadczenia służy tylko celom podatkowym.

Kwotę darowizny otrzymujemy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi lub składnika (bez stosowania przelicznika) przez obowiązujący ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi lub składnika, tj. przez 130 zł. Taka cena została ustalona przez Ministra Zdrowia w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

Wysokość ulgi zależy więc od ilości oddanej krwi i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać:

  • krwi pełnej maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra,
  • płytek krwi w zależności od tego czy są pobierane z dodatkowym osoczem czy nie do 12 litrów,
  • osocza maksymalnie 25 litrów.

Pamiętajmy przy tym, że łączny limit z różnych darowizn np. na rzecz pożytku publicznego, na rzecz krwiodawstwa w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6 proc. dochodu (w przypadku ryczałtu przychodu) podatnika. Jeżeli suma darowizn przekroczy to i tak podatnik może odliczyć tylko 6 proc. dochodu.

Ulga dla krwiodawców w systemie Twój e-PIT

Rozliczający się za pomocą systemu Twój e-PIT muszą zalogować się na konto i wybrać „Darowizny”. Tam wybierają „Krwiodawstwo” i wpisują kwotę odliczenia. Z otrzymanego zaświadczenia przepisują dane obdarowanego: nazwę i adres siedziby RCKiK (NIE oddziału terenowego czy punktu krwiodawstwa).

Czytaj też:
Zmiany w ulgach dla krwiodawców: czy nadal będzie przysługiwać zniżka na przejazdy?
Czytaj też:
Uprawnienia krwiodawców ulegną zmianie. Koniec ze zniżkami na przejazdy pociągami

Opracowała:
Źródło: Krwiodawcy.org / Wprost