Obniżono podatek CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw

Obniżono podatek CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dodano:   /  Zmieniono: 7
podatki, pit, rozliczenie, urząd skarbowy (fot. © Patryk Kosiński /Fotolia.pl)
Sejm przyjął w trzecim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniżający m.in. podatek CIT dla małych i średnich firm do 15 proc. z 19 proc. obecnie obowiązujących.

Podczas piątkowego głosowania posłowie przyjęli w trzecim czytaniu projekt ustawy dotyczący obniżenia podatku CIT dla małych i średnich firm do 15%, którą teraz zajmie się Senat. Za przyjęciem projektu głosowało 439 posłów, 0 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej, 19 lipca br., Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie ten projekt ustawy.

Pod koniec czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony do 15 proc. z 19 proc.. Rozwiązanie to stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé.

Zgodnie z nowymi regulacjami, niższa stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Centrum Informacyjne Rządu (CIR) podało wówczas, że szacuje się, iż z obniżonej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogło skorzystać ok. 90% podatników CIT, czyli blisko 400 tys. firm.

Założono, że ubytek dochodów budżetowych w pierwszym roku obowiązywania regulacji, spowodowany stosowaniem 15% stawki CIT, w wysokości ok. 270 mln zł rocznie, zostanie skompensowany dodatkowymi dochodami wynikającymi z uszczelnienia systemu podatkowego.

Źródło: ISBnews
 7

Czytaj także