Prezydent podpisał ustawę o wynagrodzeniach w spółkach Skarbu Państwa

Prezydent podpisał ustawę o wynagrodzeniach w spółkach Skarbu Państwa

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Spółka, firma (zdj. ilustracyjne)
Spółka, firma (zdj. ilustracyjne) Źródło: Fotolia / Sondem
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w szczególności spółkami z udziałem Skarbu Państwa – podała Kancelaria Prezydenta.

"Celem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami jest zasadnicza zmiana podejścia do zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz państwowych i komunalnych osób prawnych" – czytamy w komunikacie.

Według Kancelarii ustawa ma ustalić właściwą proporcję pomiędzy potrzebą zapewnienia elastycznego mechanizmu określania wynagrodzeń i zbliżenia go, w maksymalnym stopniu, do zasad obowiązujących na rynku a potrzebą pełnej realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej. Ponadto ma przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom i patologiom w tym zakresie.

Wynagrodzenia będą określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stała wynagrodzenia miesięcznego ma być uzależniona od spełnienia w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych co najmniej dwóch przesłanek dotyczących działalności spółki: wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia.

Część stała wynagrodzenia

"Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona będzie od poziomu realizacji celów zarządczych. Wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania ustalane będą dla poszczególnych lub wszystkich członków organu zarządzającego. Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie będzie mogła przekroczyć 50 proc., a w spółkach publicznych oraz tych, dla których część stałą wynagrodzenia ustala się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru – 100%, wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym" – czytamy dalej. 

Cele zarządcze, wagi tych celów i kryteria ich realizacji oraz rozliczania wyznaczać będą projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń. Będą one również zawierać postanowienia przewidujące, że wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, podano także. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Czytaj też:
Ministerstwo Skarbu Państwa do likwidacji. "Resort będzie funkcjonował do końca roku"

Źródło: ISBnews
 2

Czytaj także