Tańsza energia dla samorządów
Artykuł sponsorowany

Tańsza energia dla samorządów

Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE
Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE 
PGE jest największym dostawcą energii dla samorządów. Jak mówi jej prezes, Henryk Baranowski, wygrywa ona przetargi dzięki ofercie zawierającej możliwie jak najlepsze warunki. Ponadto, spółka daje samorządom wiele możliwości obniżenia wydatków ponoszonych na energię.

Budżety pod napięciem

Przeciętny koszt zużycia energii elektrycznej w gminie jest znaczącą pozycją po stronie wydatków. Jednak z uwagi na odmienne warunki i inne zmienne trudno go dokładnie ocenić. Jak szacuje PGE, gmina licząca ok. 16 tys. mieszkańców dysponująca budżetem 48 mln zł przeznacza na zakup energii ok. 1 mln zł rocznie. Tak wysokie i zwiększające się koszty zmuszają jednostki samorządu terytorialnego do szukania oszczędności. Optymalizacja zużycia energii polega m.in. na montażu systemów instalacji fotowoltaicznych, modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na instalowaniu oszczędnych źródeł światła z nowoczesnymi płynnymi systemami jego sterowania. W optymalizacji kosztów pomagają audyty w tym zakresie.

To jednak nie wystarcza, bo sytuacji na rynku cen hurtowych energii jest bardzo dynamiczna. - Już obecnie widać, że wzrost cen energii w hurcie bezpośrednio przełożył się na średnie ceny w postępowaniach organizowanych przez JST na 2019 i 2020 rok – mówi Henryk Baranowski. Dlaczego tak się dzieje? Ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii idą w górę. Jest to przede wszystkim skutkiem polityki klimatycznej Unii Europejskiej i jej decyzji regulacyjnych - w 2018 r. znacznie zwiększyły się opłaty za emisję CO2, które ponosi polska energetyka. Ceny energii w hurcie kupowanej na rok 2019 wzrosły o mniej więcej 127 zł/MWh w stosunku do roku 2018.

Oświetlić miasta i gminy

Największym dostawcą energii dla jednostek samorządu terytorialnego jest Polska Grupa Energetyczna. - W trybie postępowań publicznych z kilku ostatnich miesięcy zawarliśmy umowy na łączny wolumen 3,5 TWh energii dla ponad 65 tys. punktów poboru. Tym samym mamy największy udział na rynku prawa zamówień publicznych w kontraktacji energii – mówi Henryk Baranowski. Na przykład w ostatnich miesiącach PGE wygrała m.in. kilka dużych przetargów i podpisała umowy na kolejne lata, na mocy których PGE Obrót, jedna ze spółek z Grupy, zapewni energię, m.in. w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Częstochowie oraz w wielu innych, miejscowościach, powiatach i gminach.

Jak mówi Henryk Baranowskiego, wyniki tych przetargów oznaczają, że w zmieniającym się otoczeniu rynkowym PGE oferuje możliwie jak najlepsze warunki, a inni sprzedawcy albo oferują dużo wyższe stawki albo w ogóle nie startują w przetargach. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że koncesję na obrót energią posiada w Polsce ok. 400 podmiotów. Konkurencja jest więc duża. - Jesteśmy partnerem gwarantującym bezpieczeństwo oraz stabilność. Dla samorządów to kluczowe wartości wobec dynamiki rynku – podkreślił Henryk Baranowski.

Zmniejszyć koszty

Coraz więcej kontraktów podpisywanych przez grupę to umowy dwu-, a nawet trzy i czteroletnie. Takie kontrakty w znacznie większym stopniu pozwalają przewidzieć koszty ponoszone na energię. W uzyskaniu lepszych, niższych stawek mogą pomóc także zakupy grupowe. - Zakup grupowy może być dla jednostek samorządu terytorialnego szansą na zakup energii elektrycznej w bardziej atrakcyjnej cenie. Przy przygotowaniu oferty bierze się pod uwagę wolumen zakupu.– tłumaczy Henryk Baranowski.

Jak tłumaczą eksperci z PGE, jest to generalna zasada, od której są jednak wyjątki. Na przykład niektóre firmy decydują się na samodzielny zakup energii, ponieważ indywidualnie mogą otrzymać lepszą ofertę. Chociażby z uwagi na to, że zużywają energię głównie w nocy, a nie w tych porach dnia (rano czy wieczorem), w których pobór mocy jest najwyższy. Rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie niższej ceny są również klastry energii, które mogą być tworzone tam, gdzie są lokalne możliwości bilansowania produkcji i konsumpcji energii.

- Biorąc pod uwagę ekspercki potencjał, jaki posiadamy w tym szerokim zakresie w GK PGE, śmiało możemy być partnerem dla samorządów w tych działaniach. I jeśli takie potrzeby zaczną pojawiać się z ich strony w postępowaniach przetargowych, to nasz model biznesowy zakłada oferowanie takiego wsparcia – zapewnia prezes Baranowski. W zarządzania zużyciem energii pomagają również nowoczesne narzędzia, które udostępnia PGE. Spółka daje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość skorzystania z eBOK, czyli Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Przy obecnie obowiązującej umowie JST mogą na bieżąco monitorować zużycie na poszczególnych punktach poboru energii, porównując je do okresu poprzedniego.

- Jesteśmy dobrze przygotowani do sprzedaży energii w trybie przetargowym. W ostatnich latach w strukturach PGE Obrót zbudowaliśmy zespół ekspertów, którzy łącząc kompetencje z zakresu zamówień publicznych i wiedzy o rynku energetycznym są gwarantem sprawnego modelu biznesowego w tym względzie, w pełni zabezpieczającego potrzeby naszych klientów – podsumowuje Henryk Baranowski.

Przy pisaniu tekstu korzystaliśmy z wywiadu z Henrykiem Baranowskim w Dzienniku Gazecie Prawnej.