Ruszyła aukcja na częstotliwość umożliwiającą rozwój sieci 5G

Ruszyła aukcja na częstotliwość umożliwiającą rozwój sieci 5G

Nadajniki 5G
Nadajniki 5G / Źródło: Shutterstock / TPROduction
Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce, podał urząd.

„Realizując strategiczne kierunki działań prezesa UKE w latach 2017-2021, ogłaszamy aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Aukcja obejmie 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r., podano także.

„W aukcji będą mogły wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł” – czytamy dalej.

Warunki aukcji pozwalają uzyskać wystarczająco duży, ciągły blok widma na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych i zobowiązują do wykorzystywania go zgodnie z zapisami decyzji harmonizacyjnej Komisji (UE) 2019/235, podano także.

„Na zwycięzców aukcji nałożone zostaną zobowiązania do rozwoju sieci, w ramach których każdy operator będzie zobligowany do uruchomienia minimum 700 stacji bazowych wykorzystujących przydzielone częstotliwości do końca 2025 r. W wyniku realizacji zobowiązań w Polsce uruchomionych zostanie co najmniej 2800 stacji bazowych” – zaznaczono także.

Tym samym aukcja umożliwi rozwój w Polsce sieci o wysokiej przepustowości, wykorzystujących w szczególności technologię 5G. Ogłoszenie aukcji realizuje obowiązek zreorganizowania i umożliwienia użytkowania wystarczająco dużych bloków z pasma 3,6 GHz do końca 2020 roku dla ułatwienia realizacji sieci 5G nałożony na państwa członkowskie w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej.

Określone w ramach aukcji zobowiązania pokryciowe, stosownie do pojemnościowego charakteru zakresu 3480-3800 MHz, dają impuls do realizacji celów stawianych przez Komisję Europejską, tj.:

  • komercyjnego uruchomienia sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście na koniec 2020 r.
  • zapewnienia dostępu do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich na koniec roku 2025 r.

„W przypadku podzakresów częstotliwości wyłączonych z rezerwacji A i B, uczestnicy aukcji, którzy otrzymają rezerwacje A albo B, będą mogli uzyskać rezerwacje tych podzakresów, niezwłocznie po ich zwolnieniu, jako dopełnienie posiadanej rezerwacji. W ocenie Prezesa UKE takie działanie umożliwi w pełni efektywne wykorzystywanie częstotliwości objętych rezerwacją A i B” – podano także.

Czytaj też:
USA ostrzegają przed współpracą z Huawei. Prezydent Trump straszy zerwaniem wymiany informacji wywiadowczych

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także