Co to jest „elektroniczny czynny żal”? Jak go wyrazić w urzędzie skarbowym?

Co to jest „elektroniczny czynny żal”? Jak go wyrazić w urzędzie skarbowym?

podatki, pit, rozliczenie, urząd skarbowy (fot. © Patryk Kosiński /Fotolia.pl)
W związku z epidemią koronawirusa rząd stworzył tarczę antykryzysową, która pozwala uzyskać pomoc od państwa. W jej zapisach czytamy, że można wyrazić „elektroniczny czynny żal”. Co to jest i jak z niego skorzystać?

Co to jest czynny żal?

Jeśli podatnik naruszył przepisy podatkowe, to może wyrazić „skruchę”. Teraz także w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.

Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Co to jest elektroniczny czynny żal?

Teraz podatnik może załatwić sprawę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego. Rekomenduje się korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego, do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym.

Kiedy na elektroniczny czynny żal jest zbyt późno?

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie).

Kiedy można skorzystać z możliwości wyrażenia elektronicznego czynnego żalu?

Kiedy sprawca zawiadomi o popełnieniu czynu zabronionego, poda istotne okoliczności tego czynu oraz wpłaci uszczuploną należność publicznoprawną, jeżeli czyn polega na jej uszczupleniu.

Kto może skorzystać z możliwości wyrażenia elektronicznego czynnego żalu?

Sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Czytaj też:
Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Czytaj też:
Jak złożyć wniosek o leasing operacyjny w ramach tarczy antykryzysowej?

Opracował:
Źródło: Gov.pl
 0

Czytaj także