Reklama Plusa wprowadzała w błąd. Wielomilionowa kara podtrzymana

Reklama Plusa wprowadzała w błąd. Wielomilionowa kara podtrzymana

salon plus
salon plus 
Polkomtel zapłaci 18,5 mln zł z tytułu kary, jaką nałożył na niego UOKiK. Decyzję podtrzymał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprawa ciągnęła się od 2016 roku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Polkomtel i Cyfrowy Polsat kilka kar w łącznej kwocie 40,4 mln zł. Dotyczyły realizowanej w drugiej połowie 2014 roku kampanii pod hasłem Power LTE – Internet LTE bez limitu danych” – relacjonuje serwis „Wirtualne Media”.

Klienci skarżyli się, że warunku promocji są gorsze niż obietnice z reklam, wobec czego UOKiK przeprowadził postępowanie, w którym potwierdził, że zapewnienia z reklam nie znajdują pokrycia w rzeczywistości. W połowie 2019 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję prezesa UOKiK dotyczącą jednej z kar, Urząd zapowiedział złożenie odwołania.

Na początku kwietnia SOKiK podtrzymał decyzję prezesa UOKiK-u nakładającą na Polkomtel 5,96 mln zł grzywny. Telekom został ukarany za nieprzekazywanie klientom wystarczających informacji o jednej z usług dodatkowych.

twitter

Milionowe kary za naruszenie interesów klientów

Nie jest to pierwsza wielomilionowa kara dla Polkomtela. „Wirtualne Media” wyliczają, że na początku ub.r. nałożył na firmę 50,63 mln zł grzywny za pobieranie od użytkowników kilku taryf z pakietami internetowymi dodatkowych opłat za streaming treści audio i wideo, które nie były wyszczególniane na fakturach. Dotyczyło to nieprawidłowości z lat 2013-2017.

Jesienią 2020 roku UOKiK uznał, że Polkomtel naruszył interesy klientów, nie zwracając użytkownikom taryf prepaidowych niewykorzystanych środków. Firma ma zapłacić 20,43 mln zł kary. Spółka odwołała się od decyzji.

Wiosną 2019 r. na Polkomtel nałożono kary wynoszące łącznie 39,5 mln za automatyczne włączanie klientom usług kosztujących dodatkowo od 2 do 20 zł miesięcznie.

Czytaj też:
Co drugi sklep błędnie informuje o cenach. Wyniki kontroli Izby Handlowej

Źródło: Wirtualne Media