Fundusz powiązany z Sorosem inwestuje w wydawcę „Rzeczpospolitej”. „Spotkałem się z próbą wrogiego przejęcia”

Fundusz powiązany z Sorosem inwestuje w wydawcę „Rzeczpospolitej”. „Spotkałem się z próbą wrogiego przejęcia”

Rzeczpospolita
RzeczpospolitaŹródło:Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski
Zmiany w Gremi Media, spółce wydającej m.in. „Rzeczpospolitą”. 40 proc. jej udziałów będzie należeć do Pluralis B.V., wchodzącej w skład funduszu MDIF, który wspiera miliarder George Soros. – Próbowałem znaleźć silnych ekonomicznie partnerów w Polsce, gotowych współfinansować tytuły należące do Gremi. Skutek był mniej niż zadawalający – tak komentuje te wydarzenia Grzegorz Hajdarowicz.

KCI SA to główny akcjonariusz Gremi Media, które wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i ich serwisy internetowe. Ta spółka poinformowała w piątek 26 listopada, że zawarła z Pluralis B.V niewiążące porozumienie ws. sprzedaży udziałów w Gremi Media.

Zmiany w Gremi Media. Pluralis B.V. przejmuje 40 proc. spółki

„W wyniku dokonanego przeglądu opcji strategicznych, zarząd emitenta podjął w dniu 26 listopada 2021 decyzję o wyborze jednego z podmiotów, na zasadzie czasowej wyłączności, jako partnera do szczegółowych uzgodnień dotyczących strategicznej współpracy z uwagi na największą wartość dodaną zarówno dla spółki, jak i dla Gremi Media SA” – czytamy w komunikacie spółki.

W tym celu 26 listopada 2021 r. KCI zawarło z Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) niewiążące porozumienie term sheet o podstawowych warunkach transakcji sprzedaży akcji Gremi Media dotyczące warunków brzegowych nabycia przez Pluralis B.V. w ramach dwóch transz łącznie 691 299 akcji stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego Gremi Media SA. i uprawniających do 37,6 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Gremi Media.

Transakcja KCI z Pluralis. Czym zajmują się te spółki i powiązane z nimi fundusze?

„Transakcja na uzgodnionych w term sheet warunkach pozytywnie wpłynie na sytuację finansową emitenta. O kolejnych etapach dotyczących ww. transakcji emitent będzie informować w odrębnych raportach, przy czym sprzedaż pakietu akcji Gremi Media SA nie kończy wszystkich działań związanych z kontynuowaniem przeglądu opcji strategicznych” – czytamy dalej.

KCI SA to główny akcjonariusz Gremi Media, które wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk i KancelarieRP oraz 47% w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Z kolei Pluralis B.V. należy do funduszu MDIF (Media Developement Investment Fund) i firmy medialnej z Belgii – Mediahuis. MDIF jest wspierany przez miliardera George'a Sorosa i to nie pierwszy raz, gdy inwestuje w spółki medialne w Polsce – w 2016 roku kupił ponad 11 proc. akcji spółki Agora, wydawcy „Gazety Wyborczej” i właściciela portalu gazeta.pl.

Spekulacje wokół sprzedaży „Rzeczpospolitej”, komentarz Hajdarowicza

Jeszcze we wrześniu portal ISB News publikował informacje, jakoby wśród zainteresowanych kupnem wydawcy „Rzeczpospolitej” były Wirtualna Polska i Cyfrowy Polsat. Pojawiały się też niepotwierdzone doniesienia, ze PKN Orlen sonduje możliwość kupienia Gremi Media, ale spółka stanowczo temu zaprzeczała.

Sama saga ze sprzedażą Gremi Media zaczęła się w marcu tego roku, gdy KCI ogłosiła, że będzie szukać nabywcy. Już po ogłoszeniu decyzji o sprzedaży udziałów w spółce na stronach „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z szefem rady nadzorczej Gremi Media i głównym inwestorem spółek (kontrolują KCI), w którym ten przekonywał:

– Sytuacja na polskim rynku mediów staje się coraz trudniejsza. Piętno polityki ciąży na nim coraz bardziej i wywiera nań negatywny wpływ. (...). Próbowałem znaleźć silnych ekonomicznie partnerów w Polsce, gotowych współfinansować tytuły należące do Gremi. Skutek był mniej niż zadawalający. Co więcej, spotkałem się z próbą wrogiego przejęcia praw do tytułów, pod absurdalnym pretekstem. Na szczęście, próba się nie udała.

Jak zaznaczył Hajdarowicz, po transakcji pakiet kontrolny w Gremi Media i „zostaje przy nim”.

Źródło: rp.pl, ISB News