Zarabiamy więcej. Wg GUS wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w wzrosło o 12,4 proc.

Zarabiamy więcej. Wg GUS wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w wzrosło o 12,4 proc.

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Materiały prasowe
Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w marcu 2022. Zarówno zatrudnienie jak i wynagrodzenie się zwiększyło.

O 12,4 proc. wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 w porównaniu do marca ubiegłego roku. Wynagrodzenie wyniosło 6665,64 zł brutto i wzrosło o 7,2 proc. w porównaniu do lutego 2022 roku.

Wzrost wynagrodzeń w marcu 2022 r. względem lutego 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami premii uznaniowych, jubileuszowych, świątecznych i kwartalnych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, jak również rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłaty odpraw emerytalnych.

Tutaj wynagrodzenia rosły najbardziej

Najwyższy wzrost wynagrodzeń w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji „Obsługa rynku nieruchomości” (o 13,1 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 6970,67 zł (miesiąc wcześniej 6161,74 zł) oraz „informacje i komunikacja” (o 11,3 proc.), gdzie przeciętne płace brutto wyniosły 12063,07 zł (miesiąc wcześniej 10837,01 zł). Spadek przeciętnego miesięczne go wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 4,2 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 10128,17 zł (miesiąc wcześniej 10571,51 zł) oraz w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 0,2 proc.), gdzie wynagrodzenia minimalnie zmniejszyły się do 7230,00 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 7241,19 zł).

Wzrosło także zatrudnienie. W porównaniu rok do roku zatrudnienie wzrosło o 2,4 proc., a w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o 0,2 proc. Według GUS wzrost zatrudnienia był związany z zatrudnianiem pracowników sezonowych oraz powrotów z urlopów bezpłatnych. W marcu 2022 zatrudnionych w Polsce było 6 mln 484 tys. 900 osób. Zatrudnienie w pierwszym kwartale 2022 przewyższyło te ze stycznia i lutego 2020, czyli z ostatniego okresu sprzed pandemii COVID-19.

Dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli podmiotów, o liczbie osób pracujących 10 i więcej osób.

Czytaj też:
Kolejne podwyżki dla posłów i senatorów. Tym razem na mieszkania w Warszawie

Opracował:
Źródło: WPROST.pl